'วัฒนา เมืองสุข' เชื่อลอบถอดหมุดคณะราษฎร ฝีมีอกลุ่มต้านประชาธิปไตย บี้รัฐบาลเร่งหาตัวมาดำเนินคดี หากเมินเฉยระวังถูกมองมีส่วนเกี่ยวข้อง
นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความเห็นกรณีมีการเปลี่ยนหมุดคณะราษฏรผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า "ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร"
หมุดของคณะราษฎรอันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการอภิวัฒน์สยาม เมื่อ 24 มิถุนายน 2475 จึงเป็นวัตถุอื่นใดซึ่งทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรอันถือเป็นเอกสารตามมาตรา 1 (7) แห่งประมวลกฎหมายอาญา เมื่อมีการนำหมุดเดิมออกไปผู้กระทำมีความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ส่วนหมุดใหม่ที่ทำเลียนแบบโดยนำเอาคำแปลพระคาถาที่ปักอยู่บนตรา "ดาราจักรี" ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์เขียนขึ้นแทนหมุดเดิม ผู้กระทำมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ ตามมาตรา 265 ซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินคดีและไปขุดเอาหมุดที่ทำปลอมออกมาเพื่อเป็นของกลางในคดีอาญา
การที่มีบุคคลถอดหมุดของคณะราษฎรออก สะท้อนให้เห็นว่าต้องการลบประวัติศาสตร์ที่คณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการกระทำของพวกต่อต้านประชาธิปไตย หมุดดังกล่าวถูกฝังอยู่ตรงกลางเขตพระราชฐาน แวดล้อมด้วยสถานที่ราชการด้านความมั่นคง ได้แก่ กองทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล และทำเนียบรัฐบาล มีเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ตลอดเวลา การถอดและเปลี่ยนหมุดจึงไม่อาจทำได้หากภาครัฐไม่รู้เห็นด้วย รัฐบาลจึงต้องรับผิดชอบและหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ หาไม่แล้วเท่ากับรัฐบาลรู้เห็นกับฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตย
การแสดงตัวตรงข้ามประชาธิปไตยของรัฐบาลนี้มีให้เห็นมาโดยตลอด หลักฐานคือการออกกฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เช่น การบังคับให้สื่อต้องมีใบอนุญาต หรือกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลเป็นการจำกัดการรับรู้ของประชาชน ดังนั้น ภารกิจแรกที่ผมจะดำเนินการในสภาผู้แทนราษฎรคือการยกเลิกกฎหมายดังกล่าว รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เช่น ยกเลิกการเกณฑ์ทหารใช้การรับสมัครแทน และยกร่างกฎหมายคณะสงฆ์ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากกฎหมายเดิมไม่สอดคล้องกับการปกครองคณะสงฆ์ที่ต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัย ส่วนเหตุผลที่จะยกเลิกและการทวงคืนอำนาจจากรัฐธรรมนูญขอเป็นครั้งหน้าครับ 


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.