หลังจากมีการรื้อถอนหมุดทองเหลืองของคณะราษฎร บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าและติดหมุดใหม่ซึ่งมีข้อความสลักไว้ ไปดูที่มาของความหมายที่สลักบนหมุดนั้น
เป็นที่ฮืออฮาหลังจากมีการรื้อถอนหมุดคณะราษฎรโดยไม่ทราบว่าเป็นฝีมือฝ่ายใด บุคคลใดหรือกลุ่มใดและมีการติดหมุดใหม่แทนที่ และยังไม่ทราบว่าหมุดเดิมอยู่ที่ไหน ไปเรียนรู้ที่มาของความหมายบนหมุดใหม่ไปพร้อมกันโดยมีการสลักว่า "ขอประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไป ประชาสุขสันต์หน้าใสเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง" 
ซึ่งที่มานั้นมาจากตรา "ดาราจักรี"เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ สร้างขึ้นเพื่อใช้ประดับฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ สำหรับฝ่ายหน้า โดยจะติดไว้ที่อกซ้ายของฉลองพระองค์ครุย จัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน เรียกย่อว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ มีชั้นเดียวทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน
บนตรานั้นเป็นรูปดาราจักรี ปักด้วยดิ้นเงินและไหม ลักษณะรูปเป็นจักรสิบกลีบ รอบจักรเป็นตรีศูลและรัศมีเปลวสลับกันไปรอบกลีบจักร กลางดาราเป็นรูปปทุมอุณาโลม ปักด้วยดิ้นเงินบนพื้นสีแดง รอบขอบด้านในสุดติดกับปทุมอุณาโลมปักด้วยไหมสีเหลือง ถัดออกมาปักด้วยไหมสีฟ้า ขอบนอกสุดปักด้วยไหมสีแดงและมีคาถาสุภาษิตว่า "ติรตเน สกรฏฺเฐจ สมฺพํเส จ มมายน สกราโชชุจิตฺตญฺจ สกรฎฺฐาภิวฑฺฒน" (แปลว่า ความนับถือรักใคร่ในพระศรีรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง) ซึ่งเป็นบางท่อนบางตอนที่อยู่บนหมุดใหม่

source :- http://news.voicetv.co.th/thailand/480672.html


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.