แรงงานข้ามชาติที่มีหนังสือเดินทาง-กลับบ้านช่วงสงกรานต์ไม่ต้องขอหนังสือรับรอง

Posted: 01 Apr 2017 03:01 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

กรมการจัดหางานย้ำแรงงานจากพม่า ลาว กัมพูชา ที่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง สามารถกลับบ้านช่วงสงกรานต์ได้ โดยต้องเดินทางไป-กลับภายในช่วง 5-30 เมษายน เส่วนแรงงานข้ามชาติผู้ถือบัตรสีชมพูยังต้องขอหนังสือรับรองเพื่อกลับประเทศต้นทาง พร้อมย้ำให้ระวังผู้ไม่หวังดีแสวงหาผลประโยชน์หลอกเรียกเก็บเงิน


แรงงานชาวพม่าที่ตลาดปลามหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (แฟ้มภาพ)

1 เม.ย. 2560 นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่ได้เคยแจ้งไปแล้วว่า แรงงานข้ามชาติจากกัมพูชา ลาว และพม่า สามารถเดินทางกลับบ้านไปฉลองสงกรานต์ได้ในระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นั้น กรมการจัดหางานขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าแรงงานกลุ่มที่จะต้องมาขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์จากกรมการจัดหางานก่อน มี 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ที่บัตรหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือ 31 มีนาคม 2561 2) ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติที่ถือบัตรชมพู บัตรหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือ 31 มีนาคม 2561 ที่อายุไม่เกิน 18 ปี เท่านั้น

โดยแรงงานที่ถือบัตรชมพูจะต้องเดินทางไปและกลับ ภายในวันที่ 5-30 เมษายน 2560 หากไม่กลับเข้ามาภายในเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเข้ามาได้อีก ทั้งนี้แรงงานไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด โดยขอหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประทับตราเข้า-ออก ในหนังสือรับรองดังกล่าว โดยมีข้อกำหนดว่าเดินทางออกทางด่านตรวจคนเข้าเมืองใด ให้กลับเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมืองนั้น

สำหรับแรงงานกลุ่มที่มีหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (CI) ไม่ต้องขอหนังสือรับรอง เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราเข้า-ออกในหนังสือเดินทางได้ และต้องเดินทางไปและกลับภายในวันที่ 5-30 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2560 เท่านั้น หากประสงค์จะกลับเข้ามาหลังวันที่ 30 เมษายน 2560 ต้องทำ Re-entry และชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาทก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ถ้าไม่ได้ดำเนินการก่อนไม่สามารถกลับเข้ามาหลังวันที่ 30 เมษายน 2560 ได้

นายวรานนท์ กล่าวย้ำเตือนว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยแรงงานที่จะเดินทางกลับประเทศต้นทางช่วงสงกรานต์ในครั้งนี้ โดยขอให้ระวังผู้ไม่หวังดีเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าธรรมเนียมกับแรงงานต่างด้าว เพราะการเดินทางดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากเดินทางภายในเงื่อนไขที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.