กลุ่มค้านโรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ยโสธร จัดพิธีสืบชะตาลำน้ำเซบาย

Posted: 17 Apr 2017 04:09 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

ชาวบ้านริมน้ำเซบาย จังหวัดยโสธร กว่า 300 คน จัดงานสืบชะตาลำน้ำเซบาย หลังจะมีโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ใกล้ลำน้ำหวั่นผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านระบุสิทธิในการรักษาทรัพยากรเป็นเรื่องสำคัญ


เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2560 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณริมลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ประสาน โรจนคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เป็นประธานในพิธีสืบชะตาลำน้ำเซบาย โดยมีสมัย คดเกี้ยว อายุ 57 ปี กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย และชาวบ้านตำบลเชียงเพ็ง กว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม

โดยภายในงานมีการถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีรำบวงสรวงถวายลำน้ำเซบาย พิธีลอยเครื่องสักการะเซ่นไหว้ลงในลำน้ำเซบายและพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ


สมัย ได้อ่านคำประกาศลำเซบาย สายเลือดคนเชียงเพ็งว่า วิถีคนเชียงเพ็งได้ยึดโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีดิน มีน้ำ มีป่า ที่มีความอุดมสมบรูณ์คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชุมชน ทำให้คนในชุมชนได้พึ่งพา ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ ได้เข้าไปจัดการอย่างรู้คุณค่าและเกื้อกูลกันมาตั้งแต่พ่อใหญ่เชียงเพ็งได้ตั้งรกรากจนถึงลูกหลานในปัจจุบัน ความเป็นชุมชนความสามัคคีของชุมชนทำให้ชาวบ้านได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความรักใคร่ในชุมชน และได้ร่วมกันปกป้องชุมชนร่วมกันปกป้องทรัพยากรที่ได้พึ่งพาอาศัย นั้นย่อมหมายถึงการที่ชาวบ้านมีสิทธิในการดูแลรักษาชุมชน เพื่อให้ลูกหลานในอนาคตได้พึ่งพาทรัพยากรของชุมชน

สมัย ระบุด้วยว่า สิทธิชุมชนในการรักษาทรัพยากรเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนในชุมชน ใครจะมาทำร้ายไม่ได้คนเชียงเพ็งจะร่วมกันกำหนดอนาคตของตนเองเพื่อลูกหลานต่อไปในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายได้จัดพิธีสืบชะตาลำน้ำเซบายขึ้นเนื่องจากทางโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด จะดำเนินการก่อสร้างโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้น ที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอยู่ห่างจากลำเซบายเพียง 5 กิโลเมตร ซึ่งทางชาวบ้านที่อยู่ติดกับลำเซบายได้อาศัยแหล่งน้ำแห่งนี้ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งทางการเกษตร ผลิตน้ำประปา ก็ต้องอาศัยน้ำแห่งนี้มาโดยตลอด นอกจากนั้นแล้วเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำในลำเซบายยังได้แห้งไม่เพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภค หากทางโรงงานก่อสร้างโรงน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามลำน้ำเซบาย

สำหรับพื้นที่ที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้าชีวมวล นั้นอยู่ใกล้กับลำน้ำเซบาย ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาย่อยของแม่น้ำมูนมีต้นกำเนิดที่อำเภอเลิงนกทา ไหลผ่านจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และไหลลงสู่แม่น้ำมูนที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร ชุมชนในท้องถิ่นต่างใช้ประโยชน์ทั้งด้านประมง เกษตรกรรม อุปโภค

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.