President Donald Trump

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจระงับการผลักดันแผนปฏิรูประบบภาษีไว้ชั่วคราว แล้วนำกลับเข้าสู่กระบวนการร่างแผนใหม่อีกครั้ง


เชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อหาแนวทางใหม่ที่จะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่ รวมทั้งดึงดูดให้สมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วนเห็นชอบด้วย ซึ่งอาจรวมถึงการลดภาษีสำหรับรายได้ที่หัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีเงินเดือน

AP รายงานคำพูดของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวผู้หนึ่ง ที่ระบุว่า "การดึงร่างกฎหมายภาษีกลับไปเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ อาจทำให้ไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ได้ทันกำหนดเส้นตายเดือนสิงหาคม ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดไว้"

ด้านนักวิเคราะห์เชื่อว่า ทำเนียบขาวได้บทเรียนสำคัญจากการผลักดันร่างกฎหมายยกเลิกระบบประกันสุขภาพโอบาม่าแคร์ ที่ไม่ประสบผลสำเร็จ

โดยอาจให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเข้ามามีบทบาทในการร่างกฎหมายภาษีฉบับใหม่มากขึ้น แทนที่จะยอมรับร่างของสมาชิกรัฐสภาเหมือนก่อน
source :- http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=065998252901717079

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.