ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนที่ 1)

เกี่ยวกับการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยเฉพาะการคงไว้ซึ่งอำนาจหน.คสช.(ม.44)ในม.265ว่า เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การร่างรัฐธรรมนูญไทย ที่หลังรัฐบาลรัฐประหารแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับถาวรยังคงอำนาจพิเศษของหัวหน้าคณะรัฐประหารไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อไป ซึ่งจะทำให้เกิด 2 อำนาจในการบริหารประเทศ และอำนาจตาม ม.265 (ม.44)จะเป็นอำนาจที่ใหญ่กว่า รัฐธรรมนูญ ทั้ง 279 มาตรา เพราะรวบอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการไว้กับหน.คสช.เพียงคนเดียว ทำให้ทุกมาตราที่บัญญัติไว้ใน รธน.ปี 60 ไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าจะเป็นไปตามที่เขียนไว้ อาจจะถูกยกเลิก แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งอำนาจนี้อาจจะใช้เพื่อการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก็ได้ด้วยเช่นกัน แม้เชื่อว่าหัวหน้าคสช.อาจจะไม่ทำแต่ กม.เขียนให้อำนาจไว้เช่นนี้ ( ตอนที่ 2... อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล จะเสนอแนวทางการยกเลิก คำสั่ง ตาม ม.44 ว่าควรจะทำอย่างไร โปรดติดตาม...)แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.