Posted: 04 Aug 2017 06:56 AM PDT   (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

กลุ่ม Blac Circle ซึ่งเป็นกลุ่มนักเขียน นักวิชาการ ที่สนับสนุนหลักการสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ออกแถลงการณ์ถึงกรณีการที่อาจารย์ล็อคนิสิตจุฬาว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นการทำผิดฐานทำร้ายร่างกาย


4 ส.ค. 2560 กลุ่ม Black Circle ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการ ศิลปินและนักเขียน ที่สนับสนุนหลักการสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ได้ออกแถงการณ์เรื่องการกระทำที่เกินกว่าเหตุของอาจารย์ต่อนิสิตในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนิสิตใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง1, 2)

โดยจากกรณีที่อาจารย์ท่านหนึ่งได้เข้าไปใช้แขนเหนี่ยวดึงคอนิสิตในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนิสิตใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 นั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ จริงอยู่อาจารย์มีสิทธิอำนาจในการประเมินผลการศึกษาและชี้แนะตามบทบาทหน้าที่ของตน แต่การกระทำของอาจารย์ท่านดังกล่าวเป็นการทำเกินกว่าเหตุ โดยไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แม้จะอ้างว่าลุแก่โทสะก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้นการกระทำดังกล่าวยังเป็นการทำผิดฐานทำร้ายร่างกาย และอาจจะรวมถึงการข่มขืนทางจิตใจด้วยทางกลุ่ม Black Circle ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการ ศิลปินและนักเขียน ที่สนับสนุนหลักการสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จึงขอประณามการกระทำดังกล่าว และขอเรียกร้องให้ผู้กระทำออกมาขอโทษ รวมทั้งขอให้ต้นสังกัดดำเนินการตามระเบียบต่อไป

กลุ่ม Black Circle

ลงชื่อ

กิตติพล สรัคคานนท์
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
คงกฤช ไตรยวงค์
คณิต กำลังทวี
งามศุกร์ รัตนเสถียร
ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์
ทวีศักดิ์ เผือกสม
บดินทร์ สายแสง
พิพัฒน์ พสุธารชาติ
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ภู กระดาษ
ภูมิ ชาญป้อม
มิ่ง ปัญหา
มูฮัมหมัด อินยาส หญ้าปรัง
วริตตา ศรีรัตนา
วัชรพล พุทธรักษา
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
สุรัช คมพจน์
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
อาทิตย์ ศรีจันทร์
อนุสรณ์ ติปยานนท์
เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.