"ทำร้ายนักศึกษา"ทำลายเกียรติภูมิ"จุฬาฯ" เพื่อรักษาศักดินานิยม

น.ส.ณัฎฐา มหัทธนา นักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ Thais Voice (ตอนที่ 1) กรณีเกิดเหตุวุ่นวายขึ้น ในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เข้าเป็นนิสิตใหม่ ประจำปี 2560 ของ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า สะท้อนความไร้วุฒิภาวะของอาจารย์ทั้ง ๆ ที่กลุ่มสภานิสิตพยายามประนีประนอมมากที่สุดแล้ว อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณให้ จุฬาฯจะต้องปรับตัวจากสถาบันสร้างแนวคิดชาตินิยมหรืออนุรักษ์นิยมให้เป็นการสร้างพลเมืองโลกที่ต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และสร้างค่านิยมความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน ( ตอนที่ 2 ...คุณโบว์ แสดงทรรศนะต่อกรณี น้องอิมเมจ เดอะว้อยซ์ ประเด็น เยาวชนคนรุ่นใหม่ จะอยู่อย่างไรในสังคมที่ไร้หวัง...โปรดติดตาม )
แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.