พาโล อปริณายโก....อย่าให้คนโง่เป็นผู้นำ....พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นานแล้ว...ณายโก..แปลว่า.ผู้นำ.แผลงมาเป็น..นายก....คำว่านายกนี้..หมายถึงผู้นำุทุกองค์กรนะครับ (อย่าคิดมาก)......ในทางพุทธศาสนา...นายก...ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ...๓ ประการกล่าวคือ

๑. ปัญญา ..หมายถึงความรู้เข้าใจโลกและสถานการของโลก..มีวิสัยทัศน์สามารถแก้ปัญหา...และมีเป้าหมายนำพาองค์ไปอย่างมั่นคง

๒. สุทธิ หมายถึงความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสภาวะที่ใจปราศจากความโลภ อคติ

๓. กรุณา หมายถึง ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อยู่ในองค์กร หรือ ประชาชนทุกผู้นาม....


.ผู้นำแบบนี้ทางพุทธศาสนาสอนว่า นี้คือนายก...ที่จะนำความสวบสุขความเจริญถ่ายเดียว...แต่ถ้าผู้นำ...ไร้ปัญญา..เป็นอสุทธิ...ขาดความกรุณา....ท่านสอนว่านี้คือผู้นำ..ที่นำมาซึ่งความเสื่อมถ่ายเดียว....ท่านจึงสอนว่า พาโล อปริณายโก....อย่าให้คนโง่เป็นผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.