พล.ท. ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการระบุวอยซ์ทีวีทำผิดซ้ำซากมีมติพักใบอนุญาตทั้งช่องเป็นเวลา 3 วัน รอเข้าที่ประชุมใหญ่กรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) บ่ายนี้

พล.ท. ดร.พีระพงษ์ ระบุว่าอนุกรรมการจะเตรียมเอามติ กสท. เข้าที่ประชุมใหญ่บ่ายนี้ ให้พักใบอนุญาตช่องวอยซ์ทีวีทั้งช่องเป็นเวลา 3 วันเหตุผลคือ มีรายการที่กระทำผิดซ้ำซาก มาจากเรื่องร้องเรียน 4 รายการ ได้แก่

1. วันที่ 15 มีนาคม 60 จำนวน 1 รายการ

1.1 รายการ ใบตองแห้ง เวลาประมาณ 19.11 น. หัวข้อ จากธัมมี่ถึงทักกี้ประเทศนี้ยังปรองดองได้อยู่หรือ2. วันที่ 20 มีนาคม 60 จำนวน 3 รายการ

2.1 รายการ In her View เวลา 19.30 น. หัวข้อ ไล่เรียงเหตุการณ์จังหวะแห่งข่าวโกตี๋กับอาวุธพร้อมแถลงการณ์แผนลอบสังหาร2.2 รายการ Over View หัวข้อ กองทัพป้องทหารยันยิงทิ้งเด็กล่าหู่ถูกต้องทุกกรณี


2.3 รายการ Voice News ช่วง Voice News Report เวลา 20.13 น. หัวข้อ นายวีระ สมความคิด แสดงความคิดเห็นกรณี บ่อนตาพระยาพล.ท. พีระพงษ์กล่าวด้วยว่า เนืองจากว่าปีทีแล้วทั้งปี สถานีวอยซ์ทีวีกระทำผิดไปทั้งสิ้น 10 ครั้ง ปีนี้มีการกระทำผิด 2 ครั้ง ตักเตือนแล้ว ไม่มีการแก้ไขที่ดีพอ จึงต้องตัดสินใจลงโทษ พักทั้งสถานีเป็นเวลา 3 วัน และกรณีของวอยซ์ จริงๆ แล้วเคยเซ็นเอ็มโอยูกับทางกองทัพไว้แล้ว ทั้งช่องก็ควรต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่ที่ผ่านมา วอยซ์ที่วีเพียงแค่ระวังแบบปกติ ถ้าดูจากเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาของปีที่แล้ว 10กรณีกับปีนี้ 2 กรณีทำให้เห็นว่าวอยซ์ทีวีไม่ระวังเพียงพอ

ทั้งนี้ใช้อำนาจตามมาตรา 37 กฎหมาย กสทช. และคำสั่งของ คสช. 97/2557 และ 103/2557 ที่ผานมาที่บอกว่าเรียกตักเตือน ทางรายการมักใช้วิธีโอนย้ายถ่ายคนไปรายการอื่น ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม ส่วนใหญ่พิธีกรมีความเห็นไปในทางเดียวกัน

พล.ท.พีระพงษ์ ระบุว่า ยกตัวอย่างกรณีที่ผิด เช่นกรณีการวิสามัญนักกิจกรรมลาหู่ ที่มีการนำเสนอด้านเดียว และมีลักษณะวิจารณ์กล่าวหาด้านเดียว ทั้งที่ กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น มีความผิดถึง 3 รายการ นับรวมความผิดนับสิบครั้ง ยืนยัน การนำเสนอข่าว จะต้องนำเสนออย่างสมดุล เป็นกลาง อย่าเอาคนแนวเดียวกัน มาคุยกัน เมื่อจะวิจารณ์ก็ควรวิจารณ์อย่างรอบด้าน ยืนยัน กสทช. ดำเนินการอย่างมีอิสระ ดูตามพยานหลักฐาน ไม่ได้ดำเนินการตามใจทหาร ซึ่งคำร้องค่อนข้างละเอียด จากการตรวจสอบพบมีความผิดชัดเจน

Source :- http://news.voicetv.co.th/thailand/474741.html

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.