พระดร.อรุณเมธี พ.

แผ่นดินไทย-เมียนมาร์ มาอัญเชิญพระพุทธมงคลธรรม จำนวน 129 องค์เพื่อไปมอบให้พี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงฝั่งพม่า บ้านกาทะ เมืองพะอัน
....เมื่อพี่​น้องบนดอยได้รับพระพุทธรูปจะยกอุ้มแนบอกหรือยกขึ้นเหนือหัว แม้แต่สามเณรเมื่อได้อุ้มพระพุทธรูปก็จะยกขึ้นเหนือหัว เพราะเขาบอกว่า พระพุทธรูปคือสิ่งอันเป็นมงคลสูงสุดที่เราควรยกขึ้นให้เหนือหัว เพราะนี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้า
....ขอให้เจ้าภาพสาธุอนุโมทนาบุญที่เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธรูป พระมงคลธรรมในครั้งนี้ ขอให้พระพุทธศาสนาจงขยายออกไป ขอพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าจงสว่างรุ่งเรืองในเมืองมนุษย์


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.