ความยุติธรรมของธรรมชาติ.........

มหาตมะคานธีพูดว่า....

ธรรมชาติเขาสร้างทรัพยากรไว้ให้มนุษย์และสัตว์อย่างเพียงพอแล้ว...

แต่มันมีมนุษย์บางพวกโลภมากทั้งกินทั้งใช้และยึดมาเป็นของตนมากเกินพอดี....

มันจึงทำให้คนจำนวนค่อนโลกอดอยาก....

ผมเลยมาคิดว่า....

โอช่างเหมือนกับเรื่องสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์จริงๆ....

ธรรมชาติเขาก็สร้างมนุษย์มาเท่าเทียมกัน....

เช่นมีรักมีเกลียดมีอิ่มมีหิวมีเกิดมีตาย.....

และมีสิทธิ์ที่จะคิดจะเลือกและตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง........

แต่มันมีมนุษย์บางพวกบางคน...

โลภมากใช้่อำนาจเกินธรรมชาติคืออาวุธและกองกำลัง...

ไปยึดสิทธิ์โดยธรรมชาติของคนอื่นมาเป็นของตนหมด....

แล้วก็ออกกฏเองว่าทุกคนต้องอยู่ในกรอบของข้าฯเท่านั้น....

ผู้ยิ่งใหญ่เกินธรรมชาติเหล่านี้..ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร...ใหญ่แค่ไหน...

สุดท้ายถูกธรรมชาติลงโทษ...

ไม่ตายแบบมนุษย์ธรรมดาสักคน....

อเลกซานเดอรร์....นโปเลียน....ฮิตเลอร์....,มุสโสเลนี....กัดดาฟี้..อีดีอามิน....และอื่นๆอีกมากมาย....ต่างจบชีวิตอย่างอนาถทุกคน...

มีคนเดียวเท่านั้นที่ธรรมชาติให้ตายแบบธรรมดาคือ อโศกมหาราช....เมื่อก่อนเป็น กาลาโศกราช คืออโศกผู้โหดร้ายที่สุด...ฆ่าคนเป็นแสนๆคนเพื่ออำนาจและความยิ่งใหญ่...ต่อมาสำนึกได้หันมาเป็นชาวพุทธปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งคัด...เผยแพร่พุทธศาสนาไปทั่วโลก...กุศลสุดท้ายทำให้ท่านป่วยตายอย่างธรรมชาติ...แต่ทรัพย์สมบัติที่ยึดมาทั้งหมดเกินธรรมชาติ...ธรรมชาติยึดคืนหมด...เหลือมะม่วงอยู่ 2 ใบในฝ่ามือ...ก่อนจากโลกไป....ท่านแบมือถือมะม่วงอย่างถนุถนอม...บอกให้เขาช่วยเอาไปถวายพระให้ด้วย...แล้วก็หลับตาลาโลกไป.....มาอย่างไรก็ไปอย่างนั้น...นี้และคือความยุติธรรมของธรรมชาติ.....คนบ้านเราเมื่อไรหนอจะสำนึกได้สักที......


ธรรมชาติสร้าง.....ธรรมชาติสร้างความต่างระหว่างสัตว์มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉาน...ยุติธรรมที่สุด....ธรรมชาติให้มนุษย์รู้จักคิด...แต่ความเป็นต้องมาศึกษาพัฒนาเอา...มนุษย์ไม่สามารถทำอะไรเป็นโดยกาเนิด....แต่สัตว์ธรรมชาติสร้างมา....ให้เป็นโดยกำเนิด.....ไม่ต้องเรียนในมหาวิทยาลัย..,มันเป็นของมันเอง (instinct...สัญชาติญาณ) เช่น...นกกระจอกสร้างรังมันมีโครงสร้างรังของมันในสมอง..ไม่ได้จบสถาปัตย์มาจากใหน....ลูกควายเกิดมาแล้วก็เดินๆได้....ลูกเต่าๆไม่เคยเห็นทะเล...แต่มันโผล่จากทรายมันวิ่งหาทะเลทันที....เมื่อมนุษย์คิดเป็นอยากรู้อะไรก็มาเรียนรู้และพัฒนาเอา...แต่สัตว์มันจะอยูพอดีในสภาพของมัน...บรรพบุรุษเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้น....มนุษย์มีความพิเศษกว่าสัตว์อีกอย่างคือมีศาสนามีคุณธรรม..แล้วถ้ามนุษย์ไม่มีศาสนาหรือทำลายศาสนาขาดคุณธรรม....ทำอะไรซ้ำๆเหมือนบรรพบุรุษที่เคยทำมา....เช่นบรรพบุรุษเคยเป็นโจรก็เป็นตาม...เคยปล้นอำนาจใครเขามาก็ทำตาม...เรียกว่ามันเป็นเองตามสัญชาติญาณ.....in Born....,ไม่รู้ว่ากาลไดควรไม่ควร....ยุคใหนสมัยได....บรรพบุรุษเคยร้องว่า กาๆๆๆๆ....ก็ร้องตามคิดต่างไม่เป็น.....มันน่าเสียดายที่ธรรมชาติให้เกิดเป็นมนุษย์นะครับ

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.