อภินิหารกม.ไม่ทำงาน! .............คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีฯ ชี้ ออกหมายเรียกภาษี-ขยายเวลา ไม่ถูกต้อง........วันนี้ (๒๐ มีนาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง การขยายเวลาการออกหมายเรียกตามมาตรา ๑๙ แห่งประมวลรัษฎากร มีรายละเอียดระบุว่า ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า.....(......).กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่าสองปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ แต่กรณีขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายได้ไม่เกินกำหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร”...อภินิหารไม่สำเร็จ...อย่าถอดใจท่านนายก.....ใช้ ม. 44 ยึดเลย...ให้สะใจโก๋ไปเลย.....ถ้าไม้ทำเดี๋ยวไม่มีเงินส่งค่างวด...การซื้ออาวุธ....เดี๋ยวไม่มีเงินให้พวกท่านบางกลุ่มไปดูงานต่างประเทศ.....เงินเดือนเดี๋ยวไม่มีจ่ายแล้วจะทำอย่าง....ผมนะห่วงจังเลย

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.