อังคณา เผย กก. ICCPR สนใจประเด็นการใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Posted: 16 Mar 2017 09:32 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

อังคณา แจงร่วมประชุม กก.สิทธิฯ UN ระบุหารือนอกรอบกับ กก.ประจำกติกา ICCPR สอบถามประเด็นสำคัญ เช่น การประกาศใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน การดำเนินการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ เรื่องเด็กในสถานที่คุมขัง และกระบวนการสรรหา กสม.16 มี.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในนามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รายงานถึง บทบาทของ กสม. ในการประชุมเพื่อพิจารณารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ของไทย

โดยระบุว่า ระหว่างวันที่ 13 - 14 มี.ค. 2560 อังคณา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาติ (Human Rights Committee : HRC ) ประจำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ในการนี้ ได้พบหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าผู้แทนไทยและคณะเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของไทย จากนั้นกล่าวถ้อยแถลงด้วยวาจาต่อคณะกรรมการประจำกติกา ICCPR ในลักษณะการประชุมแบบปิดในประเด็นที่ กสม.จัดทำสรุปรายงานสถานการณ์สิทธิพลเมืองและการเมือง ต่อมามีการพบหารือนอกรอบกับคณะกรรมการประจำกติกา ICCPR โดยคณะกรรมการฯได้สอบถามประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเพิ่มเติมในหลายประเด็น เช่น การประกาศใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน การดำเนินการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ เรื่องเด็กในสถานที่คุมขัง และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งเข้าร่วมสังเกตการณ์การรายงานของคณะผู้แทนรัฐบาลไทยต่อที่ประชุมดังกล่าว

ล่าสุดมีการนัดพบกับรองข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ภายใต้บทบาทส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.