ธนวุฒิ ดุษฎีปัญจพร


คลิป.."นู่โบว์"ณัฏฐา มหัทธนา สื่อสารโดยตรงให้ความรู้กฎหมาย พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร พล.ต.อ.ศรีวราห์ ว่าด้วยความรับผิดชอบของเรา

.
"..เรียนสื่อมวลชน เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคม .. ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ความพยายามความอดทนมากเท่าไหร่ในการจะได้พื้นที่สื่อเพื่อตอบโต้กับคำพูดพล่อยๆที่รัฐบาล คสช.ใช้ตอบคำถามนักข่าวทุกวันโดยไม่ต้องผ่านสมองและไร้หลักการ ในขณะที่พวกเราทั้งขบคิดทั้งศึกษาเพื่อสื่อสารอย่างตั้งใจภายใต้ความเสี่ยงถึงชีวิตอยู่ทุกวัน แต่ไม่ว่าจะต้องใช้ความอดทนอีกมากเท่าไหร่ ขอให้รู้ว่าเราก็จะใช้มันให้มากเท่านั้น.."
.
"..ตัดกลับมาที่เมืองไทย ภายใต้การปกครองของเผด็จการที่สภาไม่มีฝ่ายค้านและสื่อถูกคุกคามควบคุมอย่างเข้มงวด การชุมนุมซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวไว้จึงเป็นการแสดงออกเพื่อสื่อสารที่สำคัญกว่าในบริบทใดๆ จึงไม่ควรที่ประชาชนจะยอมรับฟังเงื่อนไขบนวิสัยเผด็จการ ว่าจะไม่คืนอำนาจหากยังมีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ผู้เข้าร่วมชุมนุมนั้นทราบดีถึงความเสี่ยงที่ตนต้องแบกรับภายใต้ พ.ร.บ.ชุมนุมที่ร่างโดยสภาเผด็จการ ภายใต้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ถูกเรียกว่าเป็นกฎหมาย.."
.
"..แต่ควรหรือที่เราจะรู้สึกเดือดร้อนกับการเดินบนผิวจราจรหนึ่งเลนถนนใหญ่ในเย็นวันเสาร์ มากไปกว่าการที่สิทธิพลเมืองถูกคุกคามโดยรัฐบาลเผด็จการด้วยความพยายามจะยืดการเลือกตั้งออกไปอีกเป็นครั้งที่ห้า ผ่านการใช้พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือด้วยการชวนให้มาลงสัตยาบันยืดเวลาร่วมกัน? ควรหรือที่เราจะเดือดร้อนกับการใช้เครื่องขยายเสียงเกินจากกำหนดเวลาที่ขอไว้ไม่ถึงชั่วโมง มากไปกว่าการที่รัฐบาลเผด็จการทำงบประมาณขาดดุลพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องจนชนเพดานแบบไร้การตรวจสอบ? ควรหรือที่เราจะเดือดร้อนกับภาพของการชุมนุมมากไปกว่าความพยายามยื้ออำนาจและสร้างสิ่งแวดล้อมเดียวกับเมื่อครั้งประชามติร่างรัฐธรรมนูญโดยการใช้เงินกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนและโดยการใช้อำนาจพิเศษของ คสช.และการมีอยู่ของ ม.44 ในการเลือกตั้งครั้งหน้า?.."
.
ที่มา:
https://www.khaosod.co.th/p…/news_886846

* * * * *
.
"..กองทัพไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อเดียวกันกับเผด็จการ และกองทัพในเวลานี้ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับประชาชน เพราะกองทัพได้แยกตัวออกจากประชาชนไปเข้าร่วมกับเผด็จการตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
.
กองทัพคือหน่วยงานหนึ่งของประเทศ ส่วน คสช. คือคนกลุ่มหนึ่งที่มีจิตฝักใฝ่เผด็จการ สองสิ่งนี้จึงไม่ใช่สิ่งเดียวกัน และไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน ประเทศประชาธิปไตยหลายประเทศยังคงมีกองทัพ โดยที่กองทัพของประเทศเหล่านั้นต่างรู้ขอบเขตหน้าที่ของตน เคารพกติกาประชาธิปไตย เคารพเสียงประชาชนจริงๆ ในกองทัพของประเทศไทยเองก็ไม่ใช่ว่าทหารทุกนายจะเห็นด้วยกับการกระทำของ คสช. ทั้งหมด การอ้างว่ากองทัพกับ คสช. เป็นเนื้อเดียวกันจึงเป็นการอ้างที่ผู้อ้างก็รู้ว่าผิด แต่ก็ยังพยายามอ้างต่อไปเพื่อสร้างความเชื่อที่ผิดๆ แก่บรรดานายทหารว่ามีหน้าที่ต้องรับใช้เผด็จการ
.
ส่วนที่อ้างว่ากองทัพกับประชาชนเป็นเนื้อเดียวกันนั้นยิ่งผิดเข้าไปใหญ่ กองทัพเคยอยู่ข้างประชาชน แต่ก็เป็นกองทัพเองที่แยกตัวจากประชาชนไปเข้าร่วมกับเผด็จการเมื่อเย็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยฝีมือของนายพลกลุ่มหนึ่งที่ลากเอาทั้งกองทัพไปสนับสนุนการขึ้นสู่อำนาจโดยมิชอบของตนเอง
.
และแน่นอนที่สุดว่า คสช. กับประชาชนก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน เพราะ คสช. คือเผด็จการ เมื่อได้ก่อตั้งขึ้นมาก็กลายเป็นนายเหนือหัวของประชาชนคนอื่นๆ เสียแล้ว
.
ทุกคนเป็นคนไทยด้วยกัน แต่ในวันนี้มีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่สังกัด คสช. ปล้นอำนาจของคนไทยคนอื่นมาเป็นของตนเองผู้เดียว บังคับกะเกณฑ์เอาลูกหลานของประชาชนไปเป็นเครื่องมือตอบสนองความกระหายอำนาจของตัวเอง สั่งให้ลูกหลานกระทำย่ำยีบรรพบุรุษของพวกเขาอย่างไร้ความปราณี
.
ดังนั้นที่โจมตีพวกเราว่าแยกกองทัพออกจากประชาชน แท้จริงแล้วเป็นกองทัพเองต่างหากที่แยกจากประชาชนไปเข้ากับเผด็จการ และด้วยเหตุนี้พวกเราจึงต้องเรียกร้องให้กองทัพเลิกสนับสนุน คสช. เพื่อนำกองทัพกลับมาอยู่ด้วยกันกับประชาชนอีกครั้ง.."
.
ที่มา:
https://www.facebook.com/democracyrestoration/posts/1469842703145242/

* * * * *
.
"อธิบายข้อเรียกร้องของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง"
.
หลายคนคงทราบกันบ้างแล้วว่าข้อเสนอของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนั้น มีทั้งหมดด้วยกัน 3 ข้อ นั้นคือ
.
1. เลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนปีนี้
2. ยุบ คสช. ให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเพียงแค่เป็นรัฐบาลรักษาการ ที่ทำหน้าที่หลักๆคือการจัดการเลือกตั้ง
3. กองทัพต้องยกเลิกสนับสนุน คสช. เพื่อสร้างบรรยากาศการเลือกตั้ง
.
จากทั้งหมด 3 ข้อนี้ ผมขออธิบายทีละข้อเพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าทำไมเราจึงเสนอเช่นนี้ อะไรคือฐานความคิดสนับสนุนถึงข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งต้องย้ำไว้ตรงนี้ว่า ทั้ง 3 ข้อที่เสนอไม่ใช่ข้อเสนอลอยๆที่ปราศจากหลักการรองรับ
.
1. เลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน
ข้อนี้ง่ายมาก เนื่องจากเป็นการทวงสัญญาที่ คสช. ให้ไว้ คสช. ได้สัญญาเอาไว้ในหลายครั้งหลายคราไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนอย่างแน่นอน ครั้งสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนคงจำได้แน่ๆว่า คสช. เคยสัญญาเอาไว้ คือ เมื่อไปเยือนทำเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง คสช. พูดออกมาเองว่า การเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้
.
หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า กับแค่ คสช. เลื่อนออกไปอีก 3 เดือนเป็นเดือนกุมภาพันธ์จะไปมีปัญหาอะไร แค่ 90 วันเท่านั้นเอง คงต้องเรียนอย่างนี้ว่า ปัญหามันไม่ใช่ คสช. จะเลื่อนการเลือกตั้งไปเมื่อไหร่ ปัญหาคือ ขนาด คสช. สัญญาอย่างจริงจังว่าการเลือกตั้งจะมีแน่ๆในเดือนพฤศจิกายน ปรากฏว่าเข้าปีใหม่มาไม่นาน ก็เป็นที่แน่ชัดว่าการเลือกตั้งกลับไม่มี ถูกเลื่อนออกไป โดยกลุ่มคนที่เป็นเพียงลูกกระจ๊อกของ คสช. อย่าง สนช. (ใครมาบอกว่า คสช. ไม่รู้เรื่อง คุณต้อง Innocent เอามากๆ) ดังนั้นอะไรคือหลักประกันว่าการเลือกตั้งจะไม่ถูกเลื่อนอีก กลุ่มคนที่ออกมาทวงถามการเลือกตั้งจาก คสช. จึงเป็นกลุ่มคนที่หมดความอดทนกับการเลื่อนออกไปอย่างไร้เหตุผล พวกเราไม่เชื่ออีกแล้วว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นหากผ่านพ้นเดือนพฤศจิกายน ถ้า คสช. สามารถใช้เหตุผลกระจอกๆ เช่นนี้ในการเลื่อนการเลือกตั้งไปได้ อีกหน่อยเราคงได้เห็นเหตุผลประเภท ประชาชนยังไม่พร้อม ยังต้องรับการศึกษาอีกมากถึงจะเลือกตั้งได้มาใช้เป็นข้ออ้างในการเลื่อนเป็นแน่
.
2. ยุบ คสช. ให้รัฐบาลประยุทธ์เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการที่ทำหน้าที่หลักๆในการจัดการเลือกตั้ง
(ผมขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ว่ารัฐบาลรักษาการมีหน้าที่อะไรบ้าง แต่หากใครสนใจสามารถไปดูได้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 169) คอนเซปของข้อเสนอนี้เป็นเรื่องของการที่หากรัฐบาลประยุทธมีความจริงใจที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งจริงๆ สิ่งที่รัฐบาลนี้ต้องทำคือ การยุบ คสช. เพราะ การดำรงอยู่ของ คสช. คือ การคงไว้ซึ่งสถานการณ์พิเศษ ถามว่าในสถานการณ์บ้านเมืองนี้มีอะไรที่เราจำเป็นต้องมีคณะรัฐประหารนี้เอาไว้ ผมคิดว่าเวลาเกือบๆ 4 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าบ้านนี้เมืองนี้สงบราบคาบดีแล้ว ความจำเป็นในการมี คสช. จึงไม่มีอีกต่อไป (หากจะมีความจำเป็นใดๆ ก็น่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องของเงินเดือนหรือเปล่า?) ดังนั้น เพื่อให้ระบบการเมืองเปิด ประชาชนได้ถกเถียงอย่างเสรี พรรคการเมืองสามารถเสนอนโยบายต่างๆได้ ไม่ต้องมาแอ๊บเป็นความเห็นส่วนตัว ดังนั้นถ้า คสช. มีความจริงใจต่อประเทศชาติ ก็ต้องยุบ คสช. เสีย ผมขอย้ำอีกครั้งว่า การเลือกตั้งภายใต้บรรยากาศแห่งความกลัว ที่มี คสช. ถือปืนควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นการทำให้ประเทศชาติบอบช้ำไปมากกว่านี้ และความขัดแย้ง ความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุก็มาจาก คสช. นั่นแหละ
.
ถามว่า แล้วจะไปจุดนั้นได้ยังไง เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ให้ คสช. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตาม ม.265 เรื่องนี้สามารถทำได้ 2 วิธี คือ หนึ่ง คสช. แสดงสปิริตเลยครับ ลาออกยกชุด ซึ่งเมื่อลาออกแล้ว คสช. จะแต่งตั้งใครไม่ได้อีก เพราะรัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ว่าให้เฉพาะชุดที่มีมาก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น สอง คือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งวิธีการนี้ก็ไม่ยุ่งยากอะไร เพราะลูกกระจ๊อก คสช. สามารถจัดให้ตามใบสั่งอยู่แล้ว
.
3. กองทัพต้องเลิกสนับสนุน คสช.
ถึงแม้หลายครั้งผมจะกล่าวโจมตีกองทัพหลายครั้ง แต่ก็คงต้องเรียนตามตรงว่าที่กล่าวไปนั้นก็เพราะหวังให้กองทัพทำหน้าที่ตนเองเสียที ให้สมกับเป็นลูกหลานคนไทยที่พึงทำหน้าที่ปกป้อง ไม่ใช่ปกครอง ดังนั้นหาก กองทัพตระหนักถึงการที่คนไม่กี่คนใช้สถาบันของกองทัพในการแสวงหาผลประโยชน์ ก็พึงหยุดการสนับสนุนนั้น และออกไปจากการเมืองเสีย ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น คสช. ก็จะอยู่ไม่ได้ เพราะกองทัพนั้นเปรียบเหมือนกองหนุนกองสุดท้ายของ คสช. ที่ยังมีอยู่ ก็ได้แต่หวังว่า กองทัพจะตัดสินใจถูกต้องเสียที
.
สุดท้ายนี้ ข้อเสนอของคนอยากเลือกตั้ง ก็เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ สิ่งที่เราเสนอล้วนเกี่ยวพันธ์กับชาวไทยทุกคน อย่าบิดเบือน หรือใส่ร้ายข้อเสนอของคนอยากเลือกตั้งไปมากกว่านี้เลย อย่างน้อยๆให้เห็นถึงอนาคตของคนรุ่นใหม่ ที่เขาไม่ใช้สิทธินี้มานมนานแล้ว
.
ที่มา:
https://www.facebook.com/rossbuch/posts/1856161921060554

* * * * *

คลิป.."นู่โบว์"ณัฏฐา มหัทธนา สื่อสารโดยตรงให้ความรู้กฎหมาย พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร พล.ต.อ.ศรีวราห์ ว่าด้วยความรับผิดชอบของเรา
(กด Shift ค้าง คลิกซ้ายลิ้งค์นี้..)
https://www.facebook.com/oothanawut/videos/pcb.2301756139838395/2301753533171989/?type=3&theater
แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.