นิด้าโพลล์เผยประชาชน 47.53% อยากให้รัฐชี้แจง พ.ร.บ.คอมฯ ให้ชัดเจน

Posted: 24 Dec 2016 10:39 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

ผลสำรวจนิด้าโพลล์ระบุประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.53 อยากให้รัฐเร่งชี้แจง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ให้ชัดเจน จะได้ช่วยลดข้อขัดแย้งลง รองลงมา ร้อยละ 30.62 ระบุว่าหาวิธีการป้องกันการแฮกเจาะข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ

25 ธ.ค. 2559 สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รายงานว่าศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลล์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สงครามไซเบอร์” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 - 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,501 หน่วยตัวอย่าง โดยความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการต่อต้าน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ของกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway และแนวร่วมอีกหลายกลุ่ม ด้วยการประกาศสงครามไซเบอร์ และแฮกเจาะข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ซึ่งในจำนวนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.39 ระบุว่า เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้ประเทศชาติเสียหาย รองลงมา ร้อยละ 19.90 ระบุว่า เป็นการพิสูจน์ศักยภาพหน่วยงานภาครัฐว่าจะสามารถรับมือสงครามไซเบอร์ได้แค่ไหน ร้อยละ 17.11 เป็นวิธีการที่เหมาะสม เพราะรัฐไม่ยอมฟังเสียงต้านของประชาชนบางส่วน ร้อยละ 11.44 ระบุว่า มีการเมืองอยู่เบื้องหลัง ร้อยละ 7.53 ระบุว่า เป็นแค่เรื่องของเด็กเกรียนต้องการแสดงศักยภาพของตัวเอง

ทั้งนี้เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการของภาครัฐต่อสงครามไซเบอร์ ในครั้งนี้ พบว่า ในจำนวนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.53 ระบุว่า รัฐเร่งชี้แจง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ให้ชัดเจน จะได้ช่วยลดข้อขัดแย้งลง รองลงมา ร้อยละ 30.62 ระบุว่า หาวิธีการป้องกันการแฮกเจาะข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 25.46 ระบุว่า ควรสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดดำเนินคดีตามกฎหมาย ร้อยละ 15.98 ระบุว่า ยอมอ่อนข้อประนีประนอม โดยยอมทบทวนกฎหมาย ร้อยละ 3.61 ระบุว่า ไม่ต้องสนใจอะไร และเดินหน้าประกาศใช้กฎหมาย

โพสต์ความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.