ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย กล่าวว่า มองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 ดีกว่าปีนี้ เนื่องจากในปีหน้ามีการลงทุนของภาครัฐในโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ ประกอบกับประเทศไทยมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้น ให้การเติบโตเศรษฐกิจภายในทดแทนการส่งออกซึ่งจะยังไม่ดีนักจากเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว โดยจะมีการกระจายงบประมาณเพิ่มเติมใน 18 กลุ่มจังหวัด ๆ ละ เฉลี่ย 5,000 ล้านบาทนั้น หากทำได้ตามเป้าหมาย มีการกระจายงบประมาณที่ดีถึงประชาชนและธุรกิจรายกลางและเล็กในท้องถิ่นได้ เชื่อว่าจะส่งผลดีกับกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนซึ่งภาครัฐพยายามส่งเสริมและกระตุ้นให้ลงทุนนั้น จะมากหรือน้อยยังขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจในและนอกประเทศโดยรวม เพราะการจะลงทุนเพิ่มเติมเอกชนคำนึงถึงความอยู่รอดของธุรกิจเป็นหลักด้วย แม้รัฐจะลงทุนนำไปก่อนแล้วเอกชนก็ต้องชั่งใจและดูความชัดเจนของปัจจัยต่างๆ ก่อนลงทุน
“ในปีหน้ามองว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตในกรอบ 3-3.5% มีความเป็นไปได้ แต่การโตได้ถึง 4% นั้นยากเพราะเศรษฐกิจประเทศต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักอยู่ มองว่าการค้าระหว่างประเทศของโลกในปีหน้าจะยังชะลอตัว และในครึ่งปีหลังของปีหน้าค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรืออาจจะปรับขึ้น ซึ่งจะกระทบกับการส่งออก อย่างไรก็ตามต้องติดตามดูว่าจะมีการปรับขึ้นหรือไม่”ว่าที่ร.อ.จิตร์กล่าว

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.