เพจพลเมืองไซเบอร์ โพสต์ตอบโต้ ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ ทบ.กรณี ยืนยันว่า ทบ.ไม่มีการจัดหาเครื่องถอดรหัส SSL โดยมีการอ้างคำสั่งกระทรวง ICT เรื่อง การให้แต่งตั้งคณะทำงานทดสอบระบบเฝ้าติดตามสื่อออนไลน์ เมื่อ 15 ธ.ค.2557 ที่ผ่านมา

วันที่ 27 ธ.ค. เพจพลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall ได้โพสต์เอกสาร คำสั่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 163/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทดสอบระบบเฝ้าติดตามสื่อออนไลน์ 15 ธ.ค. 2557 โดยคณะทำงานดังกล่าวมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคจากการเข้ารหัส SSL (SSL: Secure Socket Layer) ซึ่งจะทำให้ตรวจสอบเนื้อหาและปิดกั้นเว็บไซต์ไม่ได้

เพื่อตอบโต้ภายหลังจากที่ ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ ทบ. ออกมาแถลงข่าวยืนยันว่า ทบ. ไม่มีการจัดหาเครื่องถอดรหัส SSL และไม่มีการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวแม้แต่รายการเดียว พลเมืองไซเบอร์มาตามนัด ลุยบุกบ้านลุงตู่วันที่ 2 อ้างพบรายการเครื่องถอดรหัส SSL ทั้งนี้ ยังมีการอ้างอีกว่ามีรายชื่อทหาร จำนวน 4 นาย เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า เอกสารของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อสาร (ICT) ที่ถูกนำออกมาอ้าง เพื่อตอบโต้กองทัพบกในครั้งนี้ เป็นเอกสารที่ระบุว่าให้กระทรวงICT รับเป็นเจ้าภาพในการทดสอบระบบเฝ้าติดตามสื่อออนไลน์ เท่านั้น ยังไม่ใช่เอกสารการจัดซื้อเครื่องถอดรหัส SSL แต่อย่างใด

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.