“ศรีสุวรรณ” เตรียมยื่นผู้ตรวจการฯสอบจริยธรรม “มทภ. 3” พูดไม่เหมาะสม-ขัดระเบียบวินัยทหาร ปมวิสามัญ “หนุ่มชาวลาหู่” -ปล่อยสร้างบ่อนกาสิโน พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา 27 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ในวันที่ 27 มี.ค. เวลา 10.00 น. จะไปยื่นเรื่องต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่อาคารบี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อตรวจสอบจริยธรรม พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาค 3 ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการวิสามัญฆาตกรรม นายชัยภูมิ ป่าแส นักเคลื่อนไหวชาติพันธุ์ชาวลาหู่ ที่ระบุว่า “ถ้าเป็นผมกดออโตไปแล้ว” เพราะคำพูดดังกล่าวเหมือนฟันธงชี้นำไปแล้วว่า การวิสามัญดังกล่าวกระทำโดยชอบ ทั้งที่กระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุด และไม่สมควรที่คนระดับผู้บังคับบัญชาจะพูดออกไป ถือเป็นการก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม และขัดต่อระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2551 เป็นความผิดทางวินัยทหารโดยชัดแจ้ง รวมถึงกรณีคุณวีระ สมความคิด ออกมาเปิดเผยว่ามีการก่อสร้างและตั้งบ่อนกาสิโนขึ้นในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนของประเทศไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทับซ้อนอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาด้วยนั้น ถือได้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นการเอื้อประโยชน์ให้มีธุรกิจการพนันอบายมุขขึ้นในพื้นที่ เข้าข่ายการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ.

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.