งง!....เรื่องตามเก็บภาษี...ท่านทักษิณ...หลักการมีอยู่ว่า ...กำไรจากการซื้อขายหุ้นไม่รวมภาษีเงินได้...แต่การซื้อขายหุ้น จะเสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

1.ค่านายหน้า(Commission) ตามอัตราที่โบรกกำหนด

2.ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) 0.005%

3.ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.0018%

4. นำข้อ 1+2+3 = X

5. ข้อ 4 ได้เท่าไหร่ + VAT 7% คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องเสีย

สรุปคือไม่ต้องนำมาคำนวณรวมกับรายได้ปกติของเราที่ต้องยื่น .เพราะมีกฎฯ รับรองว่าไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการขายหุ้น...เพื่อเป็นส่งเสริมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และทั่วโลกก็เป็นเหมือนกัน.. ....แต่ผู้มีรายได้ก็ต้องยื่นเสียภาษีรายได้ประจำปีปรกติ...ซึ่งเขาก็ยื่นและจ่ายแล้ว...300 กว่าล้าน...แล้วจะมาตามเก็บภาษีอะไรอีก....และจริงๆมันก็แปลกตรงที่..หุ้นทั้งหมดมันเป็นชื่อคนอื่นด้วย...แต่ท่านก็เหมารวมว่าเป็นของท่านทักษิณซุกหุ้น....แสดงว่าถ้าเป็นนักการเมืองเมื่อเข้าการเมืองแล้ว...จะโอนให้ใครไม่ได้เป็นการซุกหุ้นหมดใช้หรือไม่...และเรื่องนี้มันก็หมดอายุความนานแล้ว...,มันเหมือนกับเรามีเงินแล้วถูกโจรปล้นไป....แล้วท่านก็มาบอกว่า...คุณต้องเสียภาษีนะ....และยิ่งงงหนัก.เมื่อบอกว่าจะใช้กฏหมายพิเศษเข้าจัดการ.....ผมว่างานนี้....UN.....คงงงเป็นไก่ตาแตกแน่นอน.

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.