พุทธแท้พุทธเทียม.....เพื่อนๆครับ..ผมสอนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเทอมที่เพิ่งจบไปนี้ละครับ....พอดีเรื่องมันเกี่ยวกับศาสนา...มีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเธอนับถือศาสนาอิสลาม...เธอมาจาก 3 จังหวัดชายแดนไต้...เธอบอกว่า อิสลามนิกายชีฮะห์...ไม่ไช้อิสลามจริงเป็นของปลอม...ผมเลยถามว่า...Why do you think like that? เธอบอกว่าเพราะเขาเชื่อไม่เหมือนของพวกหนู...และไม่ตรงตามพระคัมภีร์.....ผมเลยถึงบางอ้อ...ถึงว่าสองนิกายนี้จึงฆ่ากันเหมือนพังพอนกับงูเห่า....

ในขณะนี้ศาสนาพุทธก็ตกชะตากรรมแบบเดียวกัน....คือมีชาว...พุด....จำนวนหนึ่ง...อาศัยสื่อที่ไม่รู้เรื่องศาสนา....ให้โอกาสคนพวกนั้น.....เอามือชี้หน้าด่าคนอื่น...ว่าของกูแทัของเองเทียม....พระอาจารย์คึกฤทธิ์ ก็บอกว่าจงเชื่อแบบท่านอย่าเชื่อแบบคนอื่น...อาจารย์ ส. สิวลักษณ์ ก็ชี้ด่าคนว่าเป็นพุทธเทียมต้องเชื่ออย่างที่ท่านเชื่อเท่านั้นจึงเป็นพุทธจริง.....

ใน Face คนจำนวนหนึ่งก็ด่ากันดูถูกกันตามคนออกสื่อที่ตนเชื่อ...บ้างคนก็เป็นศาสนาอื่นพลอยได้โอกาส...ซ้ำเติม.....ผมเองก็มึนงง..คิดว่า.เออแล้วตูจะเอาอย่างไรละ...ผมเลยมาตกผลึกความคิดว่า....ธรรมดาต้นไม้มันมีทั้งแก่นทั้งเปลือกทั้งดอกและใบ....ถ้าไม่ครบองค์ประกอบมันก็ต้องตาย...การปฏิเสธส่วนอื่นเอาแต่แก่นเหมือน อาจารย์คึกฤทธิ์ ...มันคือการปฏิเสธ่ความไม่มีต้นไม้อยู่จริง...มีแต่แก่น....ซึ่งเหมาะสำหรับเอาไปทำเฟอร์นิเจ้อเท่านั้น....แต่ตัวศาสนามันต้องมีจิตวิญญาณ...เพราะไม่ใช้คนทุกคนจะบรรลุพระนิพพาน...

ธรรมกายก็เช่นกัน...ถามว่าเขาสอนเรื่องอริสัจ 4 ไหม....เขาสอนเรื่อง ทานศีล ภาวนา หรือไม่....เขาบวชด้วย ...อุกาสะ.....ไหม....บางเรื่องมันอาจจะเป็นกิ่งไม้....ใบไม้....แต่มันก็เป็นแต่มันก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของความเป็นต้นไม่....การนั่งสมาธิแบบธรรมกายเป็นวิธีที่เรียกว่า สมถกัมมัฐาน....คือการทำจิตให้สงบซึ่งผู้เจริญก็ได้ฌานสมาบัติได้ตามหลักพุทธศาสนา...และเป็นฐานให้เจริญวิปัสนาต่อไป....มันมีคุณมหาศาล...ต่อผู้ปฏิบัติ....ผมเลยคิดว่า..บ้ากันหรือเปล่าที่มาดูถูกคนอื่นว่าพวกคุณมันโง่...ข้าเท่านั้นคือต้นไม้.....คนอื่นคือเศษขยะ....มันเป็นความคิดแบบคนพุทธหรือไร...การดูหมิ่นความเชื่อผู้อื่นว่าผิด....และข้าเท่านั้นถูก..ทุกคนต้องเชื่อข้าทำตามข้าเท่านั้น..มันเป็นความคิดของทรราชเผด็จการนะ....จะบอกให้


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.