อัยการ ร้อง ปธ.สนช.ขอมีส่วนพิจารณาร่างพ.ร.บ.อัยการ หวั่นขัดร่าง รธน. ฉ.ผ่านประชามติ

Posted: 22 Mar 2017 06:10 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

อัยการยื่น จม.ประธาน สนช.ขอมีส่วนร่วมพิจารณาร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการอัยการ ห่วงมีใจความสำคัญที่ขัดกับร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ ขัดต่อยุทธศาสตร์ประชารัฐและการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างชัดเจน


ที่มาภาพประกอบ : เว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

22 มี.ค. 2560 รายงานข่าวระบุว่า พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับยื่นหนังสือจาก ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลกและคณะ เป็นตัวแทนอัยการเพื่อขอมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2553 ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล

ชนิญญา กล่าวว่า จากที่มีรายงานข่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบต่อกรณีที่อัยการสูงสุดร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2553 แล้วจะนำเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ในวันที่ 30 มี.ค. 2560 นั้น กลุ่มอัยการมีข้อห่วงใยว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีการดำเนินการ เนื้อหาและใจความสำคัญที่ขัดหรือแย้งกับร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ ขัดต่อยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล ในเรื่องการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยที่รัฐบาลประกาศอย่างชัดเจน กระทบโครงสร้าง สร้างความแตกแยก ไม่เป็นธรรม ไม่มีการสอบถามความคิดเห็น กระทบสิทธิ์และไม่เคารพสิทธิของพนักงานอัยการที่ได้รับผลกระทบจากร่างดังกล่าว 2 ส่วน คือ พนักงานอัยการที่อยู่ในส่วนของงานด้านบริหาร 519 คน และอัยการอาวุโส 287 คน อาทิ กำหนดให้อัยการอาวุโสไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) กำหนดให้ ก.อ.จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอัยการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบห้าปี ดังนั้น เพื่อให้สมาชิก สนช.ได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาร่างกฎหมายอย่างรอบด้านและครบถ้วน ตนในฐานะตัวแทนของกลุ่มพนักงานอัยการที่ได้รับผลกระทบ จึงต้องการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2553 ต่อ สนช.

โดย พรเพชร กล่าวว่า สนช.จะพิจารณาด้วยความรอบคอบ ไม่ให้ใครเสียสิทธิ โดยในชั้นกรรมาธิการจะขอให้อัยการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น และการพิจารณาจะไม่ใช้กรรมาธิการเต็มสภา พิจารณา 3 วาระรวดอย่างแน่นอนที่มา : สำนักข่าวไทย และเว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.