แอมเนสตี้ ยินดี สนช.มีมติให้สัตยาบัน 'อนุสัญญาอุ้มหาย'

Posted: 13 Mar 2017 12:08 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)13 มี.ค. 2560 จากมื่วันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนน 205 เสียง ขณะที่สมาชิก สนช. อภิปรายสนับสนุนอนุสัญญาดังกล่าวนี้ เพราะเห็นว่าจะช่วยยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (13 มี.ค.60) แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้แถลงแสดงความยินดีกับการลงมติของ สนช. เพื่อให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ICPPED) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาการอุ้มหาย ตลอดจนช่วยให้ผู้เสียหายและญาติเข้าถึงความยุติธรรมมากขึ้น

แอมเนสตี้ ระบุว่า การลงมติดังกล่าวของ สนช. มีขึ้นก่อนถึงวาระครบรอบ 13 ปีการถูกบังคับให้สูญหายกรณี สมชาย นีละไพจิตร ทนายความสิทธิมนุษยชนที่ถูกอุ้มหายจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2547

แอมเนสตี้ ระบุว่า หลังจากนี้ ขอกระตุ้นให้ทางการไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับดังกล่าวตามมติ สนช. โดยเร็ว ตลอดจนให้รับรองว่าจะปฏิบัติตามพันธกรณีในการป้องกันคุ้มครองประชาชนจากการอุ้มหายอย่างจริงจัง จำนวนกรณีผู้สูญหายที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายในไทยมีจำนวนสูงมาก ทางการจึงควรออกกฎหมายเอาผิดการอุ้มหายโดยเฉพาะ ยกเลิกกฎหมายซึ่งเปิดช่องให้มีการควบคุมตัวประชาชนโดยไม่มีการตั้งข้อหาหรือพิจารณาคดี ไปจนถึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการสูญหายของผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัวด้วย

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.