Larpbun Ponsomboon‎ to สถาบันคนเสื้อแดงแห่งชาติ (สดช.)

ข้อคิดจากไอน์สไตน์

มีประโยคนึงเค้ากล่าวไว้ "หากทำอย่างเดิมจะหวังให้ได้ผลที่แตกต่างได้อย่างไร"


1.) ปฎิวัติเพื่อแก้ปัญหาการเมือง แทนที่หลักกฎหมาย จะทำกี่ครั้งสุดท้ายก็จะได้เหมือนเดิม
(อำนาจนอกระบบกับมือที่มองไม่เห็น แมงสาบรวมกันยึดอำนาจจากปรีดี พนมยงค์ ถ้าเลือกตั้งเมื่อไรฝ่ายประชาธิปไตยชนะก็อยู่ไม่ได้ ถูกรัฐประหารทุกครั้ง กลังประชาชนอยู่ดีกินดี เป็นอย่างนี้เกือบร้อยปีแล้ว วิธีแก้ไขประชาชนต้องลุกขึ้นล้างบางพวกนี้ให้เด็ดขาดจึงจะไม่มีวงจรอุบาทว์เกิดขึ้น)


2.) เริ่มอยากปรองดอง ด้วยการศึกษา เชิญคนนั้นคนนี้มาคุย ทำมาหลายครั้ง เดี๋ยวก็เข้าอีหรอบเดิม คือไม่สำเร็จ
(อำนาจนอกระบบ มือที่มองไม่เห็น ส่างเขียว แมงสาบร่วมกันยึดอำนาจไปจากรัฐบาลที่มาจากประชาชนอ้างวาทกรรม เช่น โกง แตกแยก หมิ่น เพื่อให้พวกตัวเองมาเสวยอำนาจต่อไป)

3.) ปฎิรูปการศึกษา ทำซ้ำวนไป วนมา ก็คงไม่สำเร็จ
(สอนให้เด็กโง่เข้าไว้จะได้ปกครองง่าย สอนให้เด็กคิดไม่เป็น ทำไม่เป็น แก้ปัญหาไม่เป็นและพูดไม่เป็น สอนให้ท่องจำอย่างเดียวเช่น หลัก12 ประการเป็นต้น)

ส่วนใหญ่ที่วกวนจมปลักก็เพราะทำแต่แบบเดิม ๆ เรื่อย ๆ แล้วสุดท้ายจะสำเร็จได้อย่างไร
(เป็นไปตามอำนาจนอกระบ มือที่มองไม่เห็น แมงสาบ ส่างเขียวไม่ต้องการให้มีการพัฒนา ให้จมอยู่กับของเดิมๆโง่แบบเดิมๆ ใครจะมาพัฒนาไม่ได้ต้องห้าม)

FreeYourSoul

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.