ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM


แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement - NDM)


เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อรัฐในกรณีวิสามัญเยาวชนนักกิจกรรมชาวลาหู่


จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ทหารของได้ทำการวิสามัญฆาตกรรมนายชัยภูมิ ป่าแส นักกิจกรรมชาวลาหู่ อายุ 17 ปี โดยอ้างว่าพบยาเสพติดประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ในรถยนต์ที่นายชัยภูมินั่งมาด้วยกับนายพงศ์นัย แสงตะล้า คนขับรถ อีกทั้งยังอ้างว่านายชัยภูมิขัดขืนการจับกุมและพยายามใช้อาวุธระเบิดทำร้ายเจ้าพนักงาน จึงจำเป็นต้องวิสามัญฆาตกรรม

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่มีความเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวยังน่าเคลือบแคลงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากนายชัยภูมิเป็นเยาวชนนักกิจกรรมที่มีชื่อเสียงในพื้นที่และเป็นตัวแทนของเครือข่ายเยาวชนต้นกล้า ประจำจังหวัดเชียงราย เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและคนในพื้นที่ รวมถึงรณรงค์ให้คนในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติด จึงไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะก่อการดังคำกล่าวอ้างชองเจ้าพนักงานได้ อีกทั้งข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏในสื่อมีเพียงคำให้การจากเจ้าพนักงานเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ในขณะที่นายพงศ์นัยซึ่งเป็นพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์เพียงคนเดียวนอกเหนือไปจากเจ้าพนักงานนั้นก็ถูกควบคุมตัวโดยยังไม่ทราบชะตากรรม

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ขบวนการประชาธิปไตยใหม่จึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. ให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการวิสามัญฆาตกรรมนายชัยภูมิ ป่าแส เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อนายชัยภูมิและครอบครัว

2. ให้มีพนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองแห่งท้องที่ เป็นผู้ชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ ตามมาตรา 150 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย เนื่องจากเป็นการตายที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงาน

3. ให้รัฐรับรองความปลอดภัยของนายพงศ์นัย แสงตะล้า ที่ถูกกักตัวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงสร้างหลักประกันแก่ครอบครัวของนายชัยภูมิ ครอบครัวของนายพงศ์นัย และชาวลาหู่ในพื้นที่ ในการเรียกร้องสิทธิที่พึงมีได้โดยปราศจากการคุกคามจากเจ้าหน้าที่ทหาร

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement - NDM)

20 มีนาคม 2560

#RIPชัยภูมิ

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.