นายเอกรินทร์ ต่วนสิริ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้สัมภาษณ์ Thais Voice กรณี รัฐบาล คสช.ใช้อำนาจ ม.44 เปิดทางให้คนนอกเข้ามาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่ อธิการบดีลงไปว่า ไม่เห็นด้วยและจะต่อต้านอย่างถึงที่สุด เพราะรัฐบาลทหารที่ผ่านมา ต้องการเข้ามาแทรกแซงเพื่อควบคุมมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษามากกว่า และเป็นความย้อนแย้ง เพราะตลอด 3 ปีที่ผ่านมา คสช.พยายามปิดกั้นเสรีภาพทางวิชาการ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแม้แต่ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเสรีภาพทางวิชาการเป็นหัวใจสำคัญ ขณะเดียวกันระเบียบที่ออกมาโดย ม.44 ก็ไม่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัย ดังนั้้นนี่เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อที่จะใช้ มหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่า ไม่มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศเผด็จการที่จะก้าวหน้า พัฒนาและเป็นที่ยอมรับของชาวโลก ( ตอนที่ 2 - อาจารย์เอกรินทร์จะวิเคราะห์ถึงความล้มเหลวของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันเกิดจากอะไร...โปรดติดตาม)
แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.