หมายเหตุประเพทไทย #147 บริโภคความเป็นไทย

Posted: 05 Mar 2017 04:07 AM PST

กดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆ ได้ที่

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ คำ ผกา และชานันท์ ยอดหงษ์ แนะนำบทความวิชาการปี 2539 ของเกษียร เตชะพีระ "บริโภคความเป็นไทย (Consuming Thainess)" ที่ใช้แนวทางสัญศาสตร์เป็นเครื่องมืออ่านวัฒนธรรมบริโภคนิยมในสังคมไทยห้วงทศวรรษ 2530-2540 ซึ่งเป็นยุคที่มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่สูง โดยชี้ให้เห็นว่าเกิดภาวะขัดแย้งในตัวเอง กล่าวคือมีความรู้สึกทั้งอยากเป็นไทยและไม่อยากเป็นไทยไปพร้อมกัน ด้านหนึ่งก็ต้องการแสดงออกแบบสากล อีกด้านหนึ่งก็แสดงออกให้เห็นว่าไม่ได้ทิ้ง “ความเป็นไทย”

โดยในบทความเรียกลักษณะดังกล่าวว่าเป็น “ทวิบุคลิกทางวัฒนธรรม” และตามมาด้วยลักษณะของ “วัฒนธรรมเภท” ที่พฤติกรรมทางวัฒนธรรมของผู้คนทั่วไปแยกออกเป็น 2 ส่วนแบบไม่สอดคล้องกัน ไม่รู้สึกว่าขัดกัน และจนถึงทศวรรษ 2560 ลักษณะเช่นนี้ก็ยังคงปรากฏอยู่ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่

https://www.facebook.com/maihetpraphetthai หรือ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyjd9jzMpO2Xby4FyxWMwY8auIFY01eVQ

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.