ข่าวทัวร์ศูนย์เหรียญฯ นสพ.เดลินิวส์ ได้ข่าวดีเด่นรางวัลอิศราปี 2559


Posted: 05 Mar 2017 04:50 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2559 ข่าว “ตีแผ่พฤติกรรมแสบ ทัวร์ศูนย์เหรียญ เชื้อโรคร้ายการท่องเที่ยวไทย-จีน กำราบหัวโจก หมดสิ้นทัวร์ด้อยคุณภาพ” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับรางวัลดีเด่น ภาพข่าว “คืนฝนตก” หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม

5 มี.ค. 2560 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และรางวัล ITPC Award ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวและภาพข่าวประเภทต่างๆ ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลประจำปี 2559 มีดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 9 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ปรากฎผลงานข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 4 ข่าว ดังนี้ 1. ข่าว “ตีแผ่พฤติกรรมแสบ ทัวร์ศูนย์เหรียญ เชื้อโรคร้ายการท่องเที่ยวไทย-จีน กำราบหัวโจก หมดสิ้นทัวร์ด้อยคุณภาพ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 2. ข่าว “มหากาพย์รถเมล์เอ็นจีวี สะดุดปมแจ้งเท็จ-เลี่ยงภาษี” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 3. ข่าว “กระตุ้นรัฐบาลคืนสิทธิ(สุขภาพ)คนไทยไร้บัตรประชาชน” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน และ4.ข่าว “จุดประกายประกันสังคมเพิ่มสิทธิสุขภาพผู้ประกันตนให้เท่าเทียม” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน

ผลการตัดสินประจำปี 2559 ไม่มีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยม แต่มีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ ข่าว “ตีแผ่พฤติกรรมแสบ ทัวร์ศูนย์เหรียญ เชื้อโรคร้ายการท่องเที่ยวไทย-จีน กำราบหัวโจก หมดสิ้นทัวร์ด้อยคุณภาพ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ ข่าว “จุดประกายประกันสังคมเพิ่มสิทธิสุขภาพผู้ประกันตนให้เท่าเทียม” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน และ ข่าว “มหากาพย์รถเมล์เอ็นจีวี สะดุดปมแจ้งเท็จ-เลี่ยงภาษี” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว มีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 91 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 8 ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายได้แก่ 1. ภาพ “เตะฟุตบอล ” โดยนายธนิต กาละจิตต์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 2. ภาพ “คลองวัวเดิน” โดยนายปฏิภัทร จันทร์ทอง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 3. ภาพ “คืนฝนตก” โดยนายปฏิภัทร จันทร์ทอง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 4. ภาพ “ร่ำไห้” โดยนายวิศิษฐ์ แถมเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และ 5. ภาพ “ตบะแตก” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2559 ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพ “คืนฝนตก” โดยนายปฏิภัทร จันทร์ทอง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท ภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “ร่ำไห้” โดยนายวิศิษฐ์ แถมเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และภาพ “ตบะแตก” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับโล่และเงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท

และผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “เตะฟุตบอล ” โดยนายธนิต กาละจิตต์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ ภาพ “คลองวัวเดิน” โดยนายปฏิภัทร จันทร์ทอง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 9 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ

ผลการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ผลงาน 1. ข่าว “ทวงสิทธิโฉนดทะเล “คน-ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกัน อย่างสอดคล้องสมดุล โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 2. ข่าว “ชาวบ้านแหงชักธงรบ อิทธิพลการเมือง ผลประโยชน์ทับซ้อน โค่นป่าทำเหมือง” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ 3. ข่าว “ข้าวโพดแสนไร่ รุกป่า ต้นเหตุปัญหาหมอกควัน” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท บาท โดยนางสาวปริตตา หวังเกียรติ ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลข่าว ITPC Award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 3 ข่าว จาก 3 สังกัด ได้แก่ 1. ข่าว “Carrying on a legacy” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 2. ข่าว “โจรแจกหนัง” โดยกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ 3. ข่าว “โครงการเน็ตหมู่บ้าน ‘เต่าเรียกพี่’ โดยกองบรรณธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ผลการตัดสินข่าว ITPC Award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานข่าว “โจรแจกหนัง” โดยกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 20,000 บาท โดยอาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบรางวัล

อนึ่ง รางวัลอิศรา อมันตกุล ได้มีการจัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับและอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.