ก.ดิจิทัลฯ ทุ่มงบ 53 ล้านบาท ทำโครงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

Posted: 07 Mar 2017 08:11 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

กระทรวงดิจิทัลฯ ทุ่มงบ 53 ล้านบาท ทำโครงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ หวังประชาชนรู้เท่าทันโลกไซเบอร์

7 มี.ค. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber) ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานเปิดโครงการฯ กล่าวว่า เนื่องมาจากปัจจุบันเกิดปัญหาจำนวนมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น ความเสียหายจากการแชร์เพื่อหลอกลวง ไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้ซื้อขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หลอกลวงให้มาลงทุนระยะสั้น ก่อให้เกิดความเสียหายมากตั้งแต่ 100 ล้านถึง 10,000 ล้านแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ก็ยังมีการเผยแพร่ภาพอนาจารของเยาวชนที่มีให้เห็นบ่อยครั้งในโซเชียลมีเดีย เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก จึงก่อให้เกิดการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา

เขากล่าวว่า โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและเข้าใจบริบทในการใช้ จะเผยแพร่สู่ประชาชนทั้งในรูปแบบอินโฟกราฟิกหรือเนื้อหาในรูปแบบอื่นๆ ผ่านช่องทางทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อกเพื่อให้เข้าถึงประชาชน นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้เกี่ยวกับโครงการ อีกทั้งโครงการนี้ยังรวมไปถึงการปกป้องข้อมูลข่าวสารของประชาชนและฐานข้อมูลของรัฐ โดยจะดำเนินการไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมระบุว่า ประชาชนสามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ตามจังหวัดกลางของแต่ละภาค ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ระยอง นครศรีธรรมราช และราชบุรี โดยราชการจะเป็นผู้จัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณโดยรวม 53 ล้านบาท และตั้งเป้าว่าภายใน 6 เดือนจะต้องลดภัยจากไซเบอร์ได้ราว 20% (ดูรายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่นี่)


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.