Posted: 27 Jun 2017 12:43 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

ศรีสุวรรณ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เปิดช่องคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเกิน 5 ปี เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ เข้าข่ายขัด รธน.หรือไม่ ชี้ เสี่ยงความมั่นคงชาติภาพจากเฟซบุ๊ก 'Srisuwan Janya'

27 มิ.ย. 2560 รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่า จากกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ... แล้ว โดยผ่านวาระที่ 3 ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. พ.ศ.2560 ได้มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุม สนช. ครั้งที่ 27/2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา จากผลการพิจารณาการให้ความเห็นชอบของ สนช. ผู้ร้องเห็นในมาตรา 9(1) ของร่าง พ.ร.ป.ฯ ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 95 ประกอบมาตรา 45 ซึ่งเป็นการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติไทย 5 ปีแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นผู้บริหารได้ ซึ่งจะสามารถครอบงำการเมืองไทยได้ในอนาคต หากนำมาประกาศและบังคับใช้จะก่อให้เกิดปัญหาต่ออำนาจอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชนในอนาคต อันมิอาจป้องกันหรือแก้ไขได้ ผู้ร้องเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

จึงใคร่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยถึงข้อขัดแย้งของ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ... ดังกล่าวมาตรา 9(1) ของร่าง พ.ร.ป.ฯ ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 95 ประกอบมาตรา 45 หรือไม่

ศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมฯ เห็นว่า มาตรา 9 (1) อาจจะเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 95 กำหนดไว้ การให้ต่างด้าวที่แปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถเข้าเป็นสมาชิกพรรคได้ เท่ากับว่าจะเป็นการเปิดช่องให้ต่อไปสามารถเป็นผู้บริหารพรรคได้ และหากได้รับการเลือกตั้ง ก็สามารถเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศ ถ้ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้มีอิทธิพล และใช้เงื่อนไขดังกล่าวในการเข้ามาเพื่อมีอำนาจ ก็อาจจะมีการไปเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือเข้าแทรกแซงการบริหารต่างๆ ถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงชองชาติ

“การยื่นเรื่องดังกล่าว ไม่ใช่เป็นการจำกัดสิทธิคนเหล่านี้ เพราะตาม พ.ร.บ.สัญชาติ ก็ให้สิทธิกับคนต่างด้าวหลายเรื่องอยู่แล้ว ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา 9(1) ของร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง จึงไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่เป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศ ที่เราควรต้องเฝ้าติดตาม และไม่ควรที่กฎหมายจะเปิดช่องให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามามีสิทธิได้” ศรีสุวรรณ กล่าว

ศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า ได้เตรียมที่จะยื่นหนังสือคัดค้านดังกล่าว ต่อนายกรัฐมนตรีด้วย เพราะก่อนที่ร่างกฎหมายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ นายกรัฐมนตรี มีอำนาจที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ขณะเดียวกัน ก็จะยื่นหนังสือต่อประธาน สนช. ขอให้มีการพิจารณาทบทวน ในช่วงที่ร่างกฎหมายดังกล่าว อาจจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.