Posted: 24 Jun 2017 08:08 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

สื่อรัฐบาลจีนรายงานถึงเรื่องที่ทางการจีนเริ่มเล็งเห็นว่าการใช้ภาษาที่ผิดพลาดตามที่สาธารณะในประเทศจีนเป็นกลายเป็นปัญหา และพยายามออกคู่มือภาษาอังกฤษมาตรฐานสำหรับชาวจีนเพื่อแก้ปัญหา "ภาษาอังกฤษวิบัติ" ที่เห็นได้ทั่วไปในประเทศ แก้ปัญหาภาพลักษณ์และพยายามปรับตัวกับโลกาภิวัตน์
ที่มาภาพ: shanghaiist.com

24 มิ.ย. 2560 "ชิงลิช" (Chinglish) หรือ "ภาษาอังกฤษแบบจีนๆ" กลายเป็นเรื่องน่าอับอายสำหรับรัฐบาลจีน และกลายเป็นเรื่องตลกสำหรับชาวต่างชาติ เมื่อป้ายภาษาจีนในสถานที่บางแห่งมีคำแปลภาษาอังกฤษที่สื่อความตลกๆ เช่น "Big Fuck Hall" หรือ "Civilization go to the toilet thanks to everyone" (ที่อารยธรรมไปห้องน้ำ เป็นเพราะพวกคุณ) หรือรูปสุนัขตรวจหาระเบิดก็มีข้อความว่า "Explosive Dog" (สุนัขระเบิดได้) หรือป้ายต่างๆ ที่อาจจะมีความหมายแต่ไม่เข้ากับบริบทของสิ่งที่ต้องการจะอธิบาย

ทางการจีนมีแผนการออกมาตรฐานการแปลภาษาอังกฤษภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2560 เพื่อเพิ่มคุณภาพในการแปลภาษาอังกฤษตามที่สาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมวดการขนส่งมวลชน ความบันเทิง หรือการแพทย์ นอกจากนี้ยังจะมีบัญชีการแปลแบบมาตรฐานสำหรับคำและวลีที่มักจะได้ใช้โดยทั่วไปประมาณ 3,500 รายการ

สื่อพีเพิลเดลีของรัฐบาลจีนมีการนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับ "ชิงลิช" โดยเฉพาะ โดยระบุว่าการแปลแย่ๆ ส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศและฉุดรั้งจีนไม่ให้พัฒนาไปเป็นสังคมที่มีหลายภาษา ทำให้มีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานมาตรฐานการบริหารและหน่วยงานการบริหารงานทั่วไปที่เกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ และคัดกรองคุณภาพ เพื่อดำเนินมาตรการในเรื่องนี้ รองรับกับการที่จีนเปิดรับโลกาภิวัตน์มากขึ้น

มาตรการดังกล่าวระบุให้การแปลภาษาอังกฤษควรเน้นการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและออกเสียงอย่างเหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงคำหรือการแสดงออกที่ไม่ค่อยพบเห็นทั่วไป ไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษพร่ำเพื่อมากเกินไปในภาคส่วนราชการ รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้คำที่พวกเขาคิดเอาเองว่ามัน "เหยียด" อย่างเช่นป้ายที่เขียนว่า "Racist Park" (สวนเหยียดเชื้อชาติ) ซึ่งสำหรับชาวต่างชาติมันคงแค่ฟังดูตลกและไม่ได้คิดว่ามันเหยียดอะไร

สำหรับชาวต่างชาติแล้วการใช้ภาษาผิดๆ เหล่านี้อาจจะถูกมองว่าเป็น "เสน่ห์" อย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตในจีนก็ได้ ไม่รู้ว่าถ้าป้ายเตือนตลกๆ อย่าง "อันตราย โปรดจมน้ำอย่างระมัดระวัง!" หายไปพวกเขาจะคิดถึงมันหรือไม่เรียงเรียงจาก

China to introduce national standard for English translations in attempt to rid country of Chinglish, Shanghaiist, 22-06-2017
http://shanghaiist.com/2017/06/22/no-more-chinglish.php

China to standardize use of English on public signs, People Daily, 21-06-2017
http://en.people.cn/n3/2017/0621/c90000-9231459.html

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.