ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และการเมือง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thais Voice เกี่ยวกับ พัฒนาการระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย เนื่องในโอกาสครบ 85 ปี เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ว่า ความคิดที่ว่า

"การเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 เป็นความล้มเหลวนั้น เป็นความคิดที่ไม่อิงกับข้อเท็จจริงในเชิงวิชาการ ต้องมองเหตุการณ์ทางการเมืองก่อน และหลังปี 2475 ด้วยถึงจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ปี 2475 ได้ และอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ ประชาธิปไตยไทย ยังเป็นประชาธิปไตยแบบครึ่งใบเพราะความกลัวและความไม่พร้อมของชนชั้นสูง ชนชั้นปกครอง รวมทั้งเครือข่ายกษัตริย์ ไม่ใช่ประชาชนไม่พร้อม อย่างไรก็ตามด้วยสำนึกทางการเมือง และความตื่นตัวทางการเมืองของคนไทยในขณะนี้ แม้ว่าเส้นทางประชาธิปไตยของไทยยังเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรค แต่ก็ไม่ถึงกับสิ้นหวังสำหรับประชาธิปไตยที่แท้จริงในสังคมไทย"แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.