Posted: 21 Jun 2017 08:58 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

สมัชชาคนจน ออกแถลงการณ์คัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุ15 ปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาระบบบริการได้ดีขึ้นเป็นระยะ จำนวนผู้ล้มละลายจากการรักษาพยาบาลลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่รัฐบาลเผด็จการทหารกลับใช้อำนาจดำเนินการแก้ไขโดยไม่เป็นหัวคนจน


21 มิ.ย. 2560 สมัชชาคนจน ออกแถลงการณ์สมัชชาคนจน เรื่อง ขอคัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยระบุว่า จากการที่มีข่าวเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลเผด็จการทหาร ได้ใช้อำนาจตาม มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น แต่ก็มีการจำกัดจำนวนคนที่ให้เข้าแสดงความเห็น และยังมีการกำหนดเวลาให้พูดเพียงคนละ 3 นาที ระยะเวลาเพียงวันเดียว ทั้งที่มีประเด็นที่จะแก้ไขอยู่นับสิบประเด็น จนทำให้มีกลุ่มประชาชนได้ออกมาคัดค้านการรับฟังความเห็นดังกล่าว

สมัชชาคนจนเห็นว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพหรือที่พวกเราคนจนรู้จักกันในชื่อ บัตรทอง หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นสวัสดิการที่สำคัญต่อชีวิตของคนจน โดยนับตั้งแต่มีการตั้งกระทรวงสาธารณสุขและยึดอำนาจในการดูแลรักษาสุขภาพไปจากชุมชน ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพก็สูงขึ้นมาโดยตลอด การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง อาจถึงขั้นต้องขายที่นา บ้านช่อง หรือถึงขั้นล้มละลายกันเลยทีเดียว แม้กระทรวงสาธารณสุขจะพยายามหาโครงการเข้ามาช่วยเหลือ แต่ก็ทำได้เพียงการช่วยเหลือรักษาในขั้นต้นเท่านั้น ถ้าขั้นที่สูงขึ้นไปคนจนต้องรับผิดชอบเอง แต่เมื่อมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน การทำงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่มีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายเข้ามารับผิดชอบผลักดันนโยบายตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว นอกจากจะทำให้คนจนเกิดความมั่นใจในการเข้าไปรับการรักษาพยาบาลตั้งแต่การเจ็บป่วยในระยะแรกแล้ว ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงก็ยังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ แม้ในระยะเริ่มแรกจะไม่ได้รับการรักษาทุกโรค แต่ในช่วงระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาระบบบริการได้ดีขึ้นเป็นระยะ จำนวนผู้ล้มละลายจากการรักษาพยาบาลลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในขั้นสูงมาตลอด นี่คือบริการสาธารณะที่รัฐมีหน้าที่จัดให้กับประชาชน แต่รัฐบาลเผด็จการทหารกลับใช้อำนาจดำเนินการแก้ไขโดยไม่เป็นหัวคนจนเลยแม้แต่น้อย

"ขอประณามการกระทำของรัฐบาลเผด็จการทหาร และขอคัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจนถึงที่สุด เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ" สมัชชาคนจน ระบุท้ายแถลงการณ์

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.