สนับสนุนปฏิรูปตำรวจ

ผล สอบถามในวิธีการใช้ดุลพินิจ และขอให้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาได้ไหม ร้อยเวรตอบมาและอธิบายอย่างสุภาพ สุดท้าย มา2ปรับ1หารกันออก

ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมที่กำลังมีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมาก ในบางครั้งควรมีทางลงให้เขาบ้าง ไม่ใช่แดกดันตะบี้ตะบันลากกันไป ตำรวจบางคนควรรู้ตัวลดละทิฐิหรือการใช้อำนาจลงบ้าง ในคลิปนี้ก็สู้กับ "ดุลพินิจ" ด้วยการยอมรับกันและกันและใช้เหตุผล ที่ได้เปรียบมีการเปรียบเที่ยบ และดึงจุดอ่อนของตำรวจเรื่อง "สวนแบ่ง" มาใช้ให้เป็นประโยชน์

ท่านใดเป็นแฟนพันธแท้ของเพจนี้ ขอให้ใช้สติปัญญาดังในคลิปให้มาก การต่อสู้เรี่ยกร้องการปฏิรูป จะใช้อารมณ์เข้าสู้ไม่ได้ เพราะเขาพร้อมที่จะย้อนกลับมาเล่นงานเราได้ ด้วยเหตุว่า "ผู้เรี่ยกร้องเป็นพวกชอบทำผิดกฏหมาย" เราจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆประชาชนทุกท่าน ให้ใช้สติปัญยา รู้ควรมิควรสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องของการใช้ดุลพินิจให้มากๆและถ่ายคลิปไว้ส่งมาให้เราเยอะๆ ...คุณคือประชาชนที่จะมีสวนร่วมในการปฏิรูปตำรวจได้
แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.