Posted: 11 Jan 2019 06:50 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com)
Submitted on Fri, 2019-01-11 21:50


11 ม.ค. 2562 วันนี้ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนท.) ไดออกแถลงการณ์การ เรื่องขอให้ทุกภาคส่วนต่อต้านการเลื่อนเลือกตั้ง โดยระบุตอนหนึ่งว่า ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้สัญญากับประชาชนไว้ว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 ก.พ. 2562 แต่ผู้มีอำนาจในรัฐบาลได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่ารัฐบาลมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป อีกทั้งรัฐบาลก็ยังมิได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งและกำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจน การเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 เป็นการขัดขวางกระบวนการกลับสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นการโกหกประชาชนโดยเจตนา นับเป็นการไม่ให้เกียรติประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเรียกร้องให้พี่น้องนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ร่วมกันต่อต้านการเลื่อนเลือกตั้งของรัฐบาลตามวิถีทางที่ทำได้


แถลงการณ์สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)

เรื่อง ขอให้ทุกภาคส่วนต่อต้านการเลื่อนเลือกตั้ง

เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ให้สัญญากับประชาชนไว้ว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทว่า ผู้มีอำนาจในรัฐบาลได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่ารัฐบาลมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป อีกทั้งรัฐบาลก็ยังมิได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งและกำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจน จนบัดนี้ เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลจะไม่จัดการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ตามที่ได้เคยให้สัญญากับประชาชน

ท่าทีดังกล่าวของรัฐบาลถือเป็นการเลื่อนการเลือกตั้งโดยปริยาย และถือเป็นครั้งที่ 5 ที่รัฐบาลได้เลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งออกไป ทั้งที่ได้ให้สัญญาไว้กับนานาประเทศและประชาชน ท่าทีดังกล่าวสั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนนานาประเทศ และย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น ท่าทีดังกล่าวยังเป็นการขัดขวางกระบวนการกลับสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นการโกหกประชาชนโดยเจตนา นับเป็นการไม่ให้เกียรติประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยขอประณามท่าทีอันแสดงถึงเจตนาไม่บริสุทธิ์ของรัฐบาลและเรียกร้องให้รัฐบาลให้เกียรติประชาชนโดยการกำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็ว สหภาพยังขอเรียกร้องให้พี่น้องนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ร่วมกันต่อต้านการเลื่อนเลือกตั้งของรัฐบาลตามวิถีทางที่ทำได้

ทั้งนี้ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย และต่อต้านการปกครองที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทุกรูปแบบ

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย

11 มกราคม พ.ศ.2562

[full-post]

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.