กฎหมายคืออะไร มุมมองทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา #1 นิธิ เอียวศรีวงศ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในงานเสวนา "กฎหมายคืออะไร มุมมองทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และปรัชญา" โดยกล่าวถึงสิ่งสำคัญที่ทำให้คำสั่งของรัฐเป็นกฎหมาย 4 ประการ คือ ได้รับความยินยอมพร้อมใจ กระชับชัดเจน บังคับใช้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีกระบวนการที่ยุติธรรม นอกจากนี้นิธิเสนอทิ้งท้ายว่าเราจะอยู่อย่างไรภายใต้ระบอบการปกครองที่ไม่ให้ความเคารพต่อกฎหมาย โดยนึกออก 2 วิธีคือ 1. รอสภาวะอนิจจัง 2. ศาลต้องไม่ปฏิเสธอำนาจของปวงชนเป็นอันขาด โดยนิธิเห็นว่า ปัญหาที่มากกว่าเรื่องการยึดอำนาจ ก็คือปัญหาของระบบกฎหมายในประเทศไทย และถ้ามีโอกาสต้องผลักดันการปฏิรูปกฎหมาย รับชมคลิปที่ https://youtu.be/OL2EDnc8JL8 http://prachatai.org/journal/2015/11/... ............................... ชมการอภิปรายของเกษียร เตชะพีระ : https://youtu.be/871qAb2bsPs ชมการอภิปรายของวรเจตน์ ภาคีรัตน์ : https://youtu.be/BLOtlL8-WCc ชมการอภิปรายของสมภาร พรมทา: https://youtu.be/piTPkX7znQg ชมการตอบคำถาม-แลกเปลี่ยน : https://youtu.be/rEnruLGVqYs


[full-post]

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.