Posted: 19 Jan 2019 08:28 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com)
Submitted on Sun, 2019-01-20 11:28

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจประชาชน 48.46% กังวล 'วันเลือกตั้งไม่ชัดเจน-ไม่มีการเลือกตั้ง' 40.90% กลัวความขัดแย้งแตกแยก ใส่ร้ายโจมตี ทำให้เกิดความวุ่นวาย

20 ม.ค. 2562 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,071 คน เรื่อง ความกังวลใจของคนไทยต่อการเมือง ณ วันนี้ โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-19 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนปัญหา การเมืองไทย ที่เป็นปัจจัยสำคัญงที่จะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นหรือแย่ลง ประชาชนมีความสุขหรือความทุกข์ หากการเมืองยังไม่นิ่งขาดความชัดเจนย่อมก่อให้เกิดปัญหาทับถมและสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน โดยพบว่า 10 เรื่อง ที่คนไทยกังวลใจเกี่ยวกับการเมืองไทย ณ วันนี้ คือ อันดับ 1 หรือร้อยละ 48.46 วันเลือกตั้งไม่ชัดเจน กลัวไม่มีการเลือกตั้ง อันดับ 2 หรือร้อยละ 40.90 ความขัดแย้งแตกแยก ใส่ร้ายโจมตี ทำให้เกิดความวุ่นวาย อันดับ 3 หรือร้อยละ 36.69 เศรษฐกิจตกต่ำ นักลงทุนไม่เชื่อมั่น อันดับ 4 หรือร้อยละ 30.63 ทุจริต คอรัปชั่น ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง หาเสียงสกปรก อันดับ 5 หรือร้อยละ 24.18 การบริหารงานและเสถียรภาพของรัฐบาล

ขณะที่ อันดับ 6 หรือร้อยละ 22.50 การแก่งแย่งอำนาจ กอบโกยผลประโยชน์ อันดับ 7 หรือร้อยละ 21.29 ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย ขาดความน่าเชื่อถือ อันดับ 8 หรือร้อยละ 17.55 ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อันดับ 9 หรือร้อยละ 16.34 การปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง และอันดับ 10 หรือร้อยละ 15.59 การปล่อยข่าว สร้างกระแส ข่าวเท็จ ข่าวโคมลอย
ข่าว
การเมือง
สวนดุสิตโพล
โพล
เลือกตั้ง

[full-post]

โพสต์ความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.