Posted: 24 Jan 2019 09:13 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com)
Submitted on Fri, 2019-01-25 00:13


กลุ่มฮักบ้านเกิด จับมือเครือข่ายอนุรักษ์บ้านไผ่ จี้นายอำเภอยุติโรงงานน้ำตาล บันไดขั้นแรกของ “นิคมอุตสาหกรรม” เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลโครงการทั้งหมดให้ประชาชนได้รับทราบ

24 ม.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานเฟซบุ๊คแฟนเพจ กลุ่มฮักบ้านเกิด เมื่อเวลา 9.00 น. กลุ่มฮักบ้านเกิด ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มอนุรักษ์แก่งละว้า และกลุ่มอนุรักษ์ป่าโคกหนองม่วง กว่า 100 คน รวมตัวกันเดินรณรงค์รอบตัวเมืองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อบอกเล่าให้ประชาชนในอำเภอบ้านไผ่ได้รับรู้ว่าในพื้นที่กำลังจะมีการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีการซื้อที่ดินเตรียมไว้สำหรับการก่อสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมในระยะต่อไป แต่ข้อมูลดังกล่าวนี้หน่วยงานรัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลางไม่เคยนำมาเปิดเผยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้มาก่อน ในขณะที่นายทุนได้แจ้งในระดับหมู่บ้านว่าจะมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) ในเดือน มี.ค.

กลุ่มฮักบ้านเกิด และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่รัศมีโครงการ 5 กิโลเมตร จึงเดินทางมาขอพบ รุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เพื่อยื่นหนังสือ ขอให้ยุติกระบวนการ การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการโรงงานน้ำตาลและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการโรงงานน้ำตาลชี้แจงข้อมูล

กลุ่มฮักบ้านเกิด เป็นการรวมตัวของประชาชนในอำเภอบ้านไผ่ ในการที่จะปกป้องดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอบ้านไผ่เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยในช่วงเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ทางกลุ่มทราบว่า ในพื้นที่จะมีการดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ คือ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล,โครงการจัดตั้งโรงงานน้ำตาล ซึ่งทางกลุ่มเป็นกังวลว่า โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ทั้งสองโครงการนี้ จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงแก่ประชาชน ทั้งผลกระทบทางอากาศจากฝุ่นละออง ผลกระทบทางน้ำจากการปล่อยน้ำเสียและการแย่งชิงน้ำในการทำการเกษตร ผลกระทบในทางการคมนาคม และผลกระทบทางสังคม

อีกทั้งในขณะนี้ประชาชนส่วนมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่บ้านเมืองเพีย ยังไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงอย่างเหมาะสม ทั้งจากทางหน่วยงานราชการ ทั้งจากผู้ประกอบการโรงงาน ทั้งขอบเขตพื้นที่ของโรงงาน ทั้งผลกระทบที่จะเกิดจากโรงงาน ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิชุมชน และเป็นการขัดต่อหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง จึงขอเรียกร้องมายังนายอำเภอบ้านไผ่ ดังต่อไปนี้

1. ให้ยุติการดำเนินการทุกขั้นตอนของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการโรงงานน้ำตาล

2. ให้อำเภอบ้านไผ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานน้ำตาล ชี้แจงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการให้แก่ประชาชนกลุ่มคนฮักบ้านเกิดภายใน 15 วัน

ต่อมาเวลาประมาณ 11:00 น. รุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ได้รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มฮักบ้านเกิดและได้รับปากกลุ่มอนุรักษ์ว่า ในส่วนของกระบวนการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทางอำเภอจะชะลอไว้ก่อน จนกว่าจะมีการประชุมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรัศมี 5 กิโลเมตร และชาวบ้านไผ่ เพื่อให้เกิดการรับฟังความเห็นข้อกังวลอย่างรอบด้าน ถึงจะมีการตัดสินใจว่าโครงการฯ ดังกล่าวจะมีความเหมาะสมที่จะสร้างในพื้นที่หรือไม่


ข่าว
สิทธิมนุษยชน
คุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มฮักบ้านเกิด
กลุ่มอนุรักษ์แก่งละว้า
กลุ่มอนุรักษ์ป่าโคกหนองม่วง
โรงงานน้ำตาล
โรงไฟฟ้าชีวมวล

[full-post]

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.