Posted: 23 Jan 2019 09:34 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com)
Submitted on Thu, 2019-01-24 00:34


มูลนิธิบูรณะนิเวศ, EnLAW และประชาชนจาก จ.เพชรบุรีและระยอง เข้ายื่นหนังสือต่อ สนช. คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน "ฉบับลดทอนมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประชาชน" เรียกร้องให้ สนช. ถอนออกจากการพิจารณาโดยทันที

23 ม.ค.2562 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม - EnLAW รายงานว่า วันนี้ (23 ม.ค.62) ที่อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม นำโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH), EnLAW และประชาชนจากจังหวัดเพชรบุรีและระยอง เข้ายื่นหนังสือต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน "ฉบับลดทอนมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประชาชน" ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (วาระ 2) พร้อมเรียกร้องให้ สนช. ถอนร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ออกจากการพิจารณาโดยทันที

เครือข่ายภาคประชาสังคม 67 กลุ่ม/องค์กรกับ 34 บุคคลที่ร่วมลงชื่อคัดค้าน เห็นว่าร่างแก้ไข พ.ร.บ.โรงงานฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อการลดทอนมาตรการสำคัญในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน การป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบจากการประกอบกิจการของโรงงานต่างๆ ทั่วประเทศ และมุ่งเน้นแต่เพียงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม ซึ่งจะก่อความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชนอย่างกว้างขวาง

สำหรับเหตุผลข้อห่วงกังวลสำคัญของเครือข่ายฯ ได้แก่ 1) การแก้ไขนิยามทำให้ผู้ประกอบการสามารถก่อสร้างโรงงานได้ก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 2) การแก้ไขนิยามทำให้โรงงานขนาดเล็กจำนวนมากหลุดจากการถูกกำกับควบคุมภายใต้ พ.ร.บ.โรงงาน 3) การแก้ไขให้ใบอนุญาตโรงงานไม่มีวันหมดอายุ ทำให้กระบวนการต่ออายุใบอนุญาตซึ่งต้องมีการตรวจสอบสภาพโรงงานถูกยกเลิกไป

4) การตัดทิ้งข้อเสนอเรื่องการบังคับให้ผู้ประกอบการต้องทำประกันภัยเพื่อเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 5) การเปลี่ยนแปลงระบบการตรวจสอบโรงงานให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการแทน จะเปิดโอกาสให้เกิดการร่วมกระทำผิดและความไม่โปร่งใสในระบบการตรวจรับรองสภาพโรงงาน และ 6) บทลงโทษโรงงานที่กระทำผิดยังไม่รุนแรงเพียงพอที่จะสามารถป้องปรามการกระทำผิดหรือทำให้เกิดความเคารพยำเกรงกฎหมายได้

ทางเครือข่ายฯ เห็นว่า ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งในอีกไม่นาน การเสนอและพิจารณากฎหมายที่สำคัญและจะส่งผลกระทบมากเช่นนี้ จึงควรดำเนินการภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ขณะเดียวกันฝ่ายนิติบัญญัติก็ควรมีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณา ไตร่ตรอง และทบทวนอย่างรอบด้าน ก่อนเสนอความเห็นในการกลั่นกรองเพื่อให้ได้กฎหมายที่มีความถูกต้องและเป็นธรรมอย่างแท้จริง

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม: เว็บไซต์ EnLAW


ข่าว
เศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
EnLAW
ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน

[full-post]

โพสต์ความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.