เราจะไปโทษเด็กใส่เสื้อนาซีอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องโทษระบบการศึกษาของชาติที่มีโครงสร้างคลั่งชาติ และชาตินิยมขวาจัดและปลูกฝังค่านิยมคับแคบ และฝังแฝงไว้ในจิตใต้สำนึกของผู้คนในสังคม จากรุ่นสู่รุ่น จากผู้ใหญ่สู่เด็ก ว่ากันมายาวนาน แนบเนียน อยู่ในโครงสร้างหลักของชาติ ตั้งแต่แบบเรียนจำพวก "ต้นตระกูลไทย" และเพลงปลุกใจจำพวก "ไทย ไทย ไทย ยิ่งใหญ่ไชโย" สืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงการใช้วิธีรุนแรง " อ้มหาย อุ้มฆ่า" ฝักใฝ่ และปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกคับแคบ ทั้งที่เป็น "วิถีชีวิต" และ "วิธีปฎิบัติ" จนก่อเกิดอาการ "คลั่งชาติ" "คลั่งเจ้า" กันอย่างไร้เหตุผล ว่ากันมาตั้งแต่สมัย "รัฐนิยม" ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เรื่อยมาจนถึงการทำรัฐประหารโดย "คณะทหาร" หลายครั้งหลายหน ทำลายความต่อเนื่องของค่านิยมประชาธิปไตย ที่เห็นคนเท่ากัน ( เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ) แต่ไปปลูกฝังค่านิยม "ฝักใฝ่เผด็จการ" ลดทอนอำนาจอธิปไตยของปวงชน และการกระจายอำนาจให้ราษฏร ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมอภิสิทธิชน - ชนชั้นนำ และสร้างลัทธิ "คณาธิปไตย" ให้กับ "ระบบราชการ" และ "ระบบเศรษฐี" เป็นใหญ่ ที่ใช้โครงสร้าง "คลั่งชาติ" "คลั่งเจ้า" เป็นเครื่องมีอปลูกฝังชาตินิยมแบบคับแคบ และนำไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองของตนที่ฝักใฝ่ไปทาง "รวมศูนย์อำนาจ"

รูปธรรมมีให้เห็นมาในทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจ รัฐประหาร ตัดต่อความทรงจำ ยัดเยียดคำขวัญ บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ข่มขู่คุกคามให้อยู่ในความกลัว อุ้มหาย อุ้มฆ่า ใช้อภินิหารทางกฎหมายในแบบ Rule by Law กันมาอย่างยาวนาน ทั้งในแบบที่เป็น "กระบวนการ" ( Process เช่น ตำราเรียน ) และ "ขบวนการ" ( Movement เช่น กปปส.)

อย่าไปโทษ "เด็ก" ที่ใส่เสื้อนาซีเพราะความไม่รู้นั่นเลย แต่ต้องโทษ "ผู้ใหญ่" ในสังคมที่ปลูกฝังค่านิยมฝักใฝ่เผด็จการ อำนาจนิยม ตัดต่อความทรงจำ และทำลายโครงสร้าง "ประชาธิปไตย" ที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ทำลายอำนาจของประชาชน "ผ่าน" คะแนนเสียงเลือกตั้ง กันมาเรื่อย ตลอดเวลา 86 ปีที่ผ่านมา

อ.สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
27 มกราคม 2562

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2334967860113045&id=100007995606560

โพสต์ความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.