แต่นักศึกษาบางคนมองว่า Hard Skills และ Soft Skills ของตนมีความสำคัญมากกว่า

ผลการสำรวจของ Center for Global Higher Education ชี้ว่า นักศึกษาจากเอเชียผู้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ มักมาจากครอบครัวที่มีฐานะดี และได้ประโยชน์จากภูมิหลังของครอบครัวกับเครือข่ายทางสังคมในการหางานทำ โดยเฉพาะงานแรกหลังจบการศึกษาแล้ว

ในขณะที่สำหรับตัวนักศึกษาเองบางคน เช่น คุณ Xufei Geng นักศึกษาจีนที่มหาวิทยาลัย Northwestern กลับมองว่า ทักษะความรู้ของตนในเรื่องวิชาการหรือ Hard Skills บวกกับ Soft Skills เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และประสบการณ์รวมทั้งความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและแนวคิดของกลุ่มคนต่างๆ ที่หลากหลาย นับเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับนักศึกษาผู้ไปเรียนต่อในต่างประเทศ และช่วยให้ตนได้งานทำ

โดยคุณ Xufei Geng กล่าวว่า ถึงแม้เรื่องเครือข่ายทางสังคมอาจจะมีความสำคัญในอดีต แต่ขณะนี้นายจ้างส่วนใหญ่ได้หันมาสนใจและพิจารณาเรื่องความสามารถของผู้สมัครมากกว่า

source :- http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=066992650803219873

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.