12 แกนนำเพื่อไทย ไม่เห็นชอบร่าง รธน.มีชัย เหตุมี"ส.ว.สรรหา-เปิดช่องนายกฯคนนอก-แก้ไข รธน.ยาก" เชื่อไม่ผ่านประชามติ แต่มีการเลือกตั้งตาม Roadmap
พวกเราไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญ 
.
1. ในช่วง 5 ปีแรก ยกอำนาจให้ คสช. ที่มาจากการยึดอำนาจไปคัดเลือก ส.ว. 244 คน และมี ส.ว. โดยตำแหน่งที่มาจากทหารและตำรวจอีก 6 คน โดยคำถามพ่วงจะเปิดทางให้ ส.ว. เหล่านี้ไปเลือกนายกฯ ร่วมกับ ส.ส. ในช่วงวาระรัฐบาลอย่างน้อย 2 สมัย
.
2. กำหนดคุณสมบัติว่านายกฯ ไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส. เป็นการเปิดช่องให้มีนายกฯ คนนอกได้
.
3. กำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปไว้ล่วงหน้า ซึ่งรัฐบาล คสช. และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวถึงระยะเวลาตามยุทธศาสตร์ประเทศว่ายาวนานถึง 20 ปี อันจะทำให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้ฝ่ายบริหารขาดความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
4. รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ยากมากหรือแทบเป็นไปไม่ได้ อันอาจนำไปสู่วิกฤติการเมืองได้
.
จากเหตุผลข้างต้น ประชาชนจึงไม่อาจกำหนดอนาคตของประเทศผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ได้มากเท่ากับรัฐธรรมนูญปี 40 และ 50
.
อนึ่ง พวกเราเชื่อมั่นว่าหากร่างรัฐธรรมนูญนี้ไม่ผ่านประชามติ ก็จะมีการเลือกตั้งตาม Roadmap โดยมีกระบวนการที่สามารถหาทางออกของประเทศได้โดยสันติวิธี
.
1.รศ.ดร. โภคิน พลกุล
2.วันมูหะมัดนอร์ มะทา
3.ดร. สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
4.สามารถ แก้วมีชัย
5.พงศ์เทพ เทพกาญจนา
6.จาตุรนต์ ฉายแสง
7.รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล
8.นพดล ปัทมะ
9.พิชัย นริพทะพันธุ์
10.ศ.(พิเศษ) ชัยเกษม นิติสิริ
11.วีระกานต์ มุสิกพงศ์
12.วัฒนา เมืองสุข

โพสต์ความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.