งานวิจัยชี้ ผู้ชายดัตช์และผู้หญิงลัตเวีย ตัวสูงที่สุดในโลก
ผลการศึกษาชิ้นใหม่ของคณะนักวิทยาศาสตร์กว่า 800 คนทั่วโลก ที่ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก บ่งชี้ว่า ผู้ชายดัตช์ และผู้หญิงลัตเวีย เป็นชนชาติที่มีความสูงโดยเฉลี่ยมากที่สุดในโลก ขณะที่ผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงชาวไทย มีความสูงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา
ผลงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในสารสาร eLife โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามแนวโน้มการเจริญเติบโตของคนใน 187 ประเทศ นับแต่ปี ค.ศ. 1914 พบว่า ปัจจุบันผู้ชายดัตช์เป็นชนชาติที่ตัวสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงเฉลี่ย 183 ซม. ขณะที่ผู้หญิงลัตเวียมีส่วนสูงโดยเฉลี่ย 170 ซม.
การศึกษายังพบว่า ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ผู้หญิงเกาหลีใต้มีส่วนสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ สูงขึ้น 20 ซม. ขณะที่ผู้ชายอิหร่านตัวสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 16 ซม. นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า ชาวเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ มีแนวโน้มตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่หญิงชายในสหราชอาณาจักรมีความสูงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน ผู้ชายในสหราชอาณาจักรมีส่วนสูงเฉลี่ย 178 ซม. ส่วนผู้หญิงอยู่ที่ 164 ซม. ทางฟากของคนอเมริกัน ซึ่งเคยครองตำแหน่งประเทศที่ผู้ชายตัวสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และผู้หญิงตัวสูงเป็นอันดับ 4 ของโลกในปี 1941 แต่ปัจจุบันกลับตกไปอยู่ในอันดับที่ 37 และ 42 ตามลำดับ
ชนชาติที่ผู้ชายตัวเตี้ยที่สุดในโลก คือ ชาวติมอร์-เลสเต ซึ่งมีส่วนสูงโดยเฉลี่ย 160 ซม. ส่วนชนชาติที่ผู้หญิงตัวเตี้ยที่สุดในโลก คือ กัวเตมาลา ที่ปัจจุบันมีความสูงเฉลี่ย 150 ซม. ขณะที่ผู้คนในหลายภูมิภาคของโลก เช่น เอเชียใต้ (อินเดีย, ปากีสถาน และบังกลาเทศ) รวมทั้งแถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ในทวีปแอฟริกา มีความสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 1-6 ซม.ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา
ทีมนักวิจัยบอกว่า สิ่งที่ทำให้ผู้คนมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นในช่วง 1 ศตวรรษที่ผ่านมานั้นเกิดจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และมีปัจจัยด้านพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยการศึกษาพบว่า การอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานด้านสาธารณสุข ความสะอาด และโภชนาการที่ดี ทำให้ผู้คนตัวสูงใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยเกี่ยวกับสุขภาพของมารดา และการที่ทารกได้รับสารอาหารที่เหมาะสมระหว่างอยู่ในครรภ์มารดาก็มีส่วนสำคัญด้วย

โพสต์ความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.