เข้าใจว่าไอ้พวกนี้จะต้อง Vote No เพราะรัฐบาลคงไม่ถอนกฎหมายปิโตรเลียม 2 ฉบับตามคำขู่หรอก แต่จะเป็นพวก Vote No ด้วยตรรกะหัวกรวยที่สุดเท่าที่มนุษย์มนาจะคิดได้ มันเอาร่าง พรบ.ไปผูกกับร่าง รธน.ได้ไงวะ? สมมติประยุดถอนร่าง พ.ร.บ.วันพรุ่งนี้ พวกนี้ร้องเย้เย้ไปโหวตเยส แล้ววันที่ 8 สิงหาประยุดใช้ ม.44 ประกาศใช้เลยจะทำไง มันเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผลไม่มีหลักการอะไรเลย (แต่ถ้า Vote No ชนะ ปานเทพจะอ้างว่าเห็นไหม ประชาชนทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับกฎหมายปิโตรเลียม ก๊ากๆๆ)
"ประชาชนที่เคลื่อนไหวในเรื่องปิโตรเลียมจะลงประชามติอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับว่าหากรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ฟังเหตุฟังผลจากเสียงของประชาชนที่ห่วงใยชาติบ้านเมือง ประชาชนก็จะคิดเองได้ว่าบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะสืบทอดอำนาจผ่านการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะต้องไปผสมผสานกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะไว้วางใจได้หรือไม่
ในทางตรงกันข้ามหากรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับฟังเหตุฟังผลจากเสียงของประชาชนที่ห่วงใยชาติบ้านเมือง และถอนร่างกฎหมายปิโตรเลียมทั้ง 2 ฉบับ ออกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติในทางใดทางหนึ่งเพื่อให้ทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายปิโตรเลียมอย่างแท้จริง ก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ประชาชนก็จะคิดเองได้ว่าบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะสืบทอดอำนาจผ่านการเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้นที่จะต้องไปผสมผสานกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะไว้วางใจได้หรือไม่เช่นกัน"

โพสต์ความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.