แม่ทัพภาค 4 ชวนผู้เห็นต่างร่วมพัฒนาชาติไทย หากไม่ชอบก็ยังกลับขึ้นเขาได้
Posted: 18 Mar 2017 01:42 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

แม่ทัพภาคที่ 4 ชี้เหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เกิดมาจากความขัดแย้งส่วนบุคคลไม่ใช่เหตุการณ์ด้านความมั่นคง เชิญชวนผู้เห็นต่างกลับเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทย ระบุ "ให้มาคุยกันก่อน ภูเขายังอยู่ที่เดิม หากลงมาคุยแล้วไม่ชอบกลับขึ้นเขาไปได้ หากถ้าตกลงให้ลงมาช่วยกันทำงานช่วยกันพัฒนา"
 
 
พลโทปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
 
18 มี.ค. 2560 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่าพลโทปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและพบว่าเหตุความไม่สงบในปัจจุบันร้อยละ 80–90 เกิดมาจากความขัดแย้งส่วนบุคคล ไม่ใช่เหตุการณ์ด้านความมั่นคง ส่วนภาพของความรุนแรงที่เกิดขึ้น เป็นความพยายามของบางคนที่หวังผลทางธุรกิจ เพื่อไม่ให้นักธุรกิจคนอื่นมาลงทุนในพื้นที่
 
ในขณะที่การสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่มีความเห็นต่างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ล่าสุดได้รับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยออกมาจากป่าแล้ว 4 คน และกำลังอยู่ระหว่างประสานผู้พัฒนาชาติไทยในพื้นที่ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพิ่มอีก 1 คน กองทัพและรัฐบาลมุ่งพัฒนาให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และป้องกันภัยที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้มาปราบปราม ดังนั้นจึงขอให้ออกมาเจรจาพูดคุยกัน หากไม่พอใจผลการเจรจา สามารถกลับสู่ที่มั่นเดิมได้
 
“ให้มาคุยกันก่อน ภูเขายังอยู่ที่เดิม หากลงมาคุย แล้วไม่ชอบ กลับขึ้นเขาไปได้ หากถ้าตกลง ให้ลงมา ช่วยกันทำงาน ช่วยกันพัฒนา เราเน้นทางด้าน การส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้ มีงานทำ ทหารไม่ได้มาปราบ เน้นการป้องกันภัยที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่”
 
แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ให้ความร่วมมือดีมาก กองทัพภาคที่ 4 เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ให้ชาวไทย พุทธ มุสลิม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.