Posted: 21 Jun 2017 02:39 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

เสวนาหัวข้อ "ล้านนาคดีในทศวรรษหน้า" ปิดท้ายโดยธเนศวร์ เจริญเมือง และแสวง มาละแซม โดยตอนหนึ่งธเนศวร์ เสนอให้ขยายขอบเขตศึกษาให้พ้นไปจากกรอบของ "พงศาวดารโยนก" หรือ "พงศาวดารลาวเฉียง" ของพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) แต่ต้องค้นคว้าเอกสารเก่าที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มากกว่านี้ การที่ล้านนาตกอยู่ภายใต้ภาวะรัฐรวมศูนย์อำนาจนานเกินไป รวมทั้งระบบการศึกษาด้วย อาจทำให้ไม่มีการศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจัง หรือศึกษาแต่ใช้เอกสารอย่างจำกัด และรีบด่วนสรุปการศึกษาเกินไป

ส่วนแสวงเสนอด้วยว่า มีเอกสารชั้นต้นจำนวนมากที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ยังไม่มีการเปิดเผยโดยอ้างเรื่องความมั่นคง โดยเขาเสนอว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาเข้าถึงเอกสารเหล่านั้น ล้านนาคดีศึกษายังมีความท้าทายอีกมาก ขอให้คนรุ่นหลังทำการศึกษาต่อเนื่อง ไม่ควรจะยุติ ใครที่ว่าค้นคว้ามาแล้วเรียบร้อย เขาเชื่อว่ายังไม่มีข้อยุติเพียงแค่นี้ จะต้องค้นคว้ากันต่อไปเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเวทีวิชาการ “ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับชมคลิปจากเวทีวิชาการ “ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่” ทั้งหมดที่ https://goo.gl/Ltzjrz

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:
[คลิป] ล้านนาคดีในทศวรรษหน้า | ธเนศวร์ เจริญเมือง-แสวง มาละแซม
[คลิป] De-centering Lanna History ท้าทายข้อจำกัด-ขยายพรมแดนล้านนาคดีศึกษา
[คลิป] เปิดพรมแดนความรู้ล้านนาคดีใหม่ (2) : ศิลปะ วัฒนธรรมในสังคมล้านนา
[คลิป] เปิดพรมแดนความรู้ล้านนาคดีใหม่ (1) : ศาสนาและความเชื่อ
[คลิป] ตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับเชียงรุ่ง: การปริวรรต ตีความ และเปรียบเทียบฯ
[คลิป] อานันท์ กาญจนพันธุ์: ล้านนาในศตวรรษที่ 21
[คลิป] ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่: 3 นักวิชาการเปิดประเด็น

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.